Agenda

IV Ogólnopolska Konferencja z cyklu Odpowiedzialna Energia

Organizator: PGNiG SA
Partnerzy: PwC Polska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, THINKTANK
Patroni medialni: Newsweek, Forbes, Dziennik Gazeta Prawna, Brief, CSR Info, Radio PIN, CR Navigator
Patronat Honorowy: Mikołaj Budzanowski - Minister Skarbu Państwa, Urząd Regulacji Energetyki
Termin: 31 maja 2012 rok
Miejsce: Pałac Zamoyskich, ul. Foksal 2, Warszawa
Prowadzący: Cezary Szymanek
Przewidywana liczba gości: 250 osób
Język konferencji: polski/ symultaniczne tłumaczenie na język angielski

 

Godzina Program
9.30-10.00 Rejestracja Uczestników
10.00-10.20

Powitanie:
Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG;
Olga Grygier-Siddons, Prezes PwC Polska

10.20-10.35 Wystąpienie Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa
10.35-10.50 Wystąpienie prof. Jerzego Buzka
10.50-11.30

Panel dyskusyjny:
Konflikty energetyczne  – przyczyny, mechanizm powstawania, sposoby pracy- prowadzenie Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny z udziałem:
dr Andrzej Kassenberg – Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Magdalena Kostulska - Przedstawicielka UNDP
dr Piotr Stankiewicz  - Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dr Robert Szwed – Starszy Wykładowca w Katedrze Kultury Medialnej na KUL    

11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.00 Wystąpienie Bogusława Sonika – Posła do Parlamentu Europejskiego - Poszukiwania gazu z łupków – perspektywa europejska
12.00-12.10

Wystąpienie Izabeli Albrycht, Prezes Insytutu Kościuszki - Społeczności lokalne wobec łupkowej gorączki - amerykańskie "success story" i polskie oczekiwania

12.10-13.00

Panel dyskusyjny:
Jak z powodzeniem realizować projekty energetyczne z korzyścią dla kraju, społeczności lokalnych i biznesu - prowadzenie Irena Pichola, PwC Polska

Panel dyskusyjny z udziałem:
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy Lotos
Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu PGNiG
Joanna Schmid, Wiceprezes ds. strategii i rozwoju Tauron
Sławomir Sosnowski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
Ryszard Świlski, Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

13.00-13.15 Wystąpienie prof. Anny Gizy - Poleszczuk - Poszukiwania gazu z łupków: społeczny wymiar
13.15-13.50

Panel dyskusyjny:
Dialog i współpraca  – jak pogodzić interesy firm i lokalnych społeczności? -  prowadzenie Mirella Panek-Owsiańska, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Panel dyskusyjny z udziałem:
Henryk Doering, Wójt Gminy Krokowa
Tomasz Leszczyński, Wójt Gminy Lubycza Królewska
Karol Mojkowski, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
René Zimmer, Independent Institute for Environmental Issues (UfU) Prof. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog, prodziekan Wydziału Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych

13.50-14.05

Jak firmy energetyczne realizują idee zrównoważonego rozwoju?
– Irena Pichola, PwC Polska – prezentacja działań sygnatariuszy Deklaracji

14.05-14.20 Podpisanie Deklaracji Zrównoważonego Rozwoju w Branży Energetycznej
14.20-15.00 Lunch
15.00 – 17.00

Warsztaty pt. Podstawy konsultacji, mediacji i dialogu społecznego - praktyczne podejście do procesu dialogu w sytuacji rozbieżnych interesów - prowadzenie Agata Stafiej-Bartosik, PwC Polska, Kinga Markert, Konsultacje Społeczne

Opis warsztatu:
• Diagnoza - jak rozpoznać czy dialog jest możliwy i co zrobić, jeśli konflikt jest nieunikniony
• Dialog lub konfrontacja - jak określić granice, zasady i cele stron oraz jak postępować, aby konflikt okazał się konstruktywny
• Współpraca lub kohabitacja - jak zadbać o stały przepływ informacji, jak nie powtarzać starych błędów komunikacyjnych, jak mierzyć wspólne sukcesy i co zrobić jeśli wspólnie ponosimy porażki.