Odpowiedzialna Energia. Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy

Konferencja „Odpowiedzialna Energia. Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy." 31 maja 2012, Pałac Zamoyskich, Pawilon Bankietowy, Warszawa.

„Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy" to hasło przewodnie czwartej edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna Energia" organizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PwC Polska, we współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz ThinkTank, która odbędzie się 31 maja 2012 roku w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte patronatem Mikołaja Budzanowskiego, Ministra Skarbu Państwa, a także Urzędu Regulacji Energetyki.

Zainicjowana w 2009 roku konferencja to spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy firmami z branży energetycznej, przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.
W tym roku temat przewodni debaty to „Inwestycje energetyczne – od protestu przez dialog do współpracy". Mamy nadzieję, że spotkanie pozwoli na sformułowanie wniosków istotnych z punktu widzenia komunikacji społecznej wokół tematu poszukiwań gazu z łupków, a także innych przedsięwzięć energetycznych.  

Trzy edycje konferencji potwierdziły duże zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Tak jak co roku, PGNiG zależy na tym, aby spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu inspiracji oraz praktycznej wiedzy.

Do udziału w czwartej edycji tego wydarzenia zaproszono przedstawicieli biznesu – prezesów czołowych firm energetycznych, a także administracji i świata nauki, wśród nich m. in.: Ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego Bogusława Sonika, Podsekretarza Stanu Piotra Woźniaka, dr Piotra Stankiewicza, dr Andrzej Kassenberga oraz przedstawicieli władz samorządowych. Prelegenci w trzech panelach dyskusyjnych rozmawiać będą o przyczynach i mechanizmach powstawania konfliktów energetycznych, o korzyściach z realizowanych projektów oraz o możliwościach dialogu i współpracy firm i społeczności lokalnych.
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji oraz w wspólnej dyskusji 31 maja 2012 roku.

Zobacz nas także pod adresem https://www.facebook.com/OdpowiedzialnaEnergia