Prelegenci

Swój udział zapowiedzieli następujący prelegenci:

Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak - polityk, dwukrotny premier Polski w roku 1992 (nie stworzył rządu) oraz w latach 1993-1995, polityk PSL (Prezes od 1991 do 1997 oraz od 29 stycznia 2005 roku) i poseł na Sejm nieprzerwanie od 1989 r.; do 2005 roku prezes Zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (zrezygnował ze stanowiska przed wyborami parlamentarnymi); prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych.

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W grudniu 1981 uczestniczył w strajkach na tej uczelni. W czasie stanu wojennego pracował jako nauczyciel podstaw obsługi komputera w szkole podstawowej w Pacynie. Studia skończył w 1984 roku. Od 1984 prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo rolne we wsi Kamionka koło Pacyny (d. woj. płockie).

Karierę polityczną rozpoczął w 1985 wstępując do ZSL, z którego listy został posłem Sejmu kontraktowego. Po rozwiązaniu ZSL przeszedł do PSL "Odrodzenie". Od 1990 członek połączonego Polskiego Stronnictwa Ludowego (od czerwca 1991 do października 1997 był prezesem Naczelnego Komitetu Wykonawczego partii). Z powodzeniem dokonał skonsolidowania podzielonego za prezesury Romana Bartoszcze stronnictwa.

5 czerwca 1992 został desygnowany przez prezydenta Wałęsę i Sejm RP na urząd premiera. 10 lipca 1992 misja stworzenia chrześcijańsko-ludowo-liberalnego rządu zakończyła się niepowodzeniem (tzw. "33 dni Pawlaka"). Ponownie został premierem po wyborach parlamentarnych w 1993 roku i stworzeniu rządu koalicyjnego SLD-PSL.

W 1995 kandydował na urząd Prezydenta RP (po rezygnacji z kandydowania Józefa Zycha, ówczesnego marszałka Sejmu). W 1. turze wyborów uzyskał 4,31% poparcia (5 miejsce, 770 417 głosów). Ten wynik był jednym z pretekstów dla zastąpienia go na stanowisku prezesa PSL przez Jarosława Kalinowskiego.

29 stycznia 2005 roku został ponownie wybrany na prezesa PSL. 1 października 2005 wybrany na przewodniczącego klubu parlamentarnego PSL.
21 kwietnia 2010 Krajowa Konwencja Wyborcza Polskiego Stronnictwa Ludowego jednomyślnie wybrała go na kandydata na Prezydenta RP. 
6 maja 2010 został zarejestrowany jako kandydat przez Państwową Komisję Wyborczą.
Od 16 listopada 2007 wicepremier i minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska.

Marek Woszczyk - p.o. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Marek Woszczyk - Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki (od 2007 r.), obecnie pełni funkcję p.o.. Z URE związany od 1998 r. Sprawuje nadzór operacyjny nad regulacją sektorów elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i paliw ciekłych. Jest m.in. pełnomocnym przedstawicielem URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG), będącej oficjalnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej w/s regulacji rynków paliw i energii, oraz w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER), stanowiącej platformę współpracy organów odpowiedzialnych za regulację rynków energii w poszczególnych krajach Europy. Współautor wielu funkcjonujących rozwiązań prawnych i administracyjnych z zakresu regulacji przedsiębiorstw w sektorach paliw i energetyki.

Olga Grygier–Siddons - Prezes PwC w Polsce

Z PwC (dawniej PricewaterhouseCoopers) związana jest od 1991 roku. Przez ostatnie pięć lat pełniła rolę Partnera Zarządzającego działem Doradztwa Biznesowego w Polsce, który w tym czasie cieszył się ponad dwukrotnym wzrostem przychodów. Dział ten zatrudnia obecnie ponad 150 doświadczonych doradców biznesowych.

Olga posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla rządów, urzędów i gmin oraz wiodących międzynarodowych koncernów z sektora energetycznego i infrastruktury; posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie prywatyzacji, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i PPP, zdobyte w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

W okresie 1998 do 2004 Olga pełniła rolę partnera w londyńskim zespole zajmującym się infrastrukturą, sektorem publicznym i energetyką pracując przy projektach polegających na współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Od chwili powrotu do Polski w 2004 r. brała aktywny udział w przemianach polskiej gospodarki doradzając klientom przy kluczowych projektach w sektorze energetycznym, gazowym, górniczym a także przy projektach z zakresu rozwoju infrastruktury.

Olga jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii.

Michał Szubski - Prezes Zarządu PGNiG SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym" oraz „Transport i dystrybucja gazu ziemnego".

W przedsiębiorstwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a potem w Spółce Akcyjnej PGNiG od 1994 roku obejmował stanowiska Dyrektora Biura Prezydialnego Spółki (1996-1999), Dyrektora Biura Prawnego Spółki (1999-2000), Dyrektora Biura Spółki (2000). Od 1 października2000 r. w Mazowieckim Zakładzie Gazowniczym „Gazownia Warszawska" obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. restrukturyzacji, a następnie Naczelnego Dyrektora (2001-2002). W latach 2003-2007 piastował funkcję Prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2007-2008 był Doradcą Zarządu PGNiG SA.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), odznaczeniem „Zasłużony dla górnictwa RP" oraz „Zasłużony dla PGNiG".

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 12 marca 2008 roku.

Richard Barrett - prezes Barrett Values Centre

Richard Barrett jest autorem książek i publikacji, wykładowcą i społecznym komentatorem zagadnień dotyczących ewolucji wartości w biznesie i społeczeństwie, przywództwa i kultury organizacyjnej. Jest także założycielem i prezesem międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej Barrett Values Centre, a ponadto jest wieloletnim członkiem Światowej Akademii Biznesu (World Business Academy) oraz byłym Koordynatorem ds. Wartości w Banku Światowym.
W ramach swej działalności akademickiej – Richard jest wizytującym wykładowcą na kierunku „consulting and Coaching for Change", prowadzonym w Saïd Business School na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz HEC w Paryżu. A także profesorem w Instytucie Przywództwa Opartego na Wartościach (Institute for Values-based Leadership) na Uniwersytecie Royal Roads w Kanadzie.

Pascal Bonne - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Dalkia Polska SA

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Dalkia Polska SA od stycznia 2008 roku oraz szef przedstawicielstwa Grupy Veolia Environnement w Polsce.
Pełni również funkcję przewodniczącego rad nadzorczych spółek zależnych Dalkii Polska: Dalkii Poznań ZEC S.A., Dalkii Paliwa Sp. z o.o. i Dalkii Services Sp. z o.o. oraz członka rad nadzorczych: Dalkii Łódź S.A., Dalkii Poznań S.A. i Dalkii term S.A.

Pascal Bonne jest doradcą ds. handlowych Ambasadora Republiki Francuskiej w Warszawie i członkiem Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki (ZPPE) zrzeszonego w PKPP Lewiatan. 
Pracę w Grupie Veolia Environnement rozpoczął w 1992 roku. Był odpowiedzialny za różne obszary działania spółek zależnych Grupy, m.in. pełnił funkcję dyrektora do spraw operacyjnych spółki Wodociągi Regionu Paryskiego oraz prezesa spółki Crystal, zajmującej się projektowaniem i realizacją systemów ciepła i chłodu. Karierę zawodową rozpoczął w administracji państwowej, gdzie piastował różne stanowiska w ministerstwach: Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego we Francji oraz w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia na paryskiej Ecole Polytechnique.

Janusz Czapiński - psycholog społeczny

Janusz Czapiński - psycholog społeczny, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Autor m.in. "Psychologii szczęścia", "O naturze optymizmu", "O naturze realizmu". Od 2000 r. prowadzi "Diagnozę społeczną", cykliczne badania warunków i jakości życia Polaków. Od kolejnej edycji będzie to największe na świecie tego typu badanie, bo od 11 lat śledzi losy tych samych osób i gospodarstw domowych (ponad 26 tys. respondentów i 12 tys. gospodarstw).

Iwona Figaszewska - Radca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których interesowała się prawem gospodarczym. Pracę zawodową rozpoczęła jako pracownik naukowo - badawczy w Instytucie Administracji i Zarządzania w Warszawie, w którym prowadziła prace z zakresu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw państwowych oraz zarządzania strategicznego a także dydaktyki. Następnie związała się z administracją państwową. Pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się zarówno praktykami monopolistycznymi, jak i łączeniami przedsiębiorstw. Od 1999 r. związana jest z Urzędem Regulacji Energetyki. Ostatnio, pracując na stanowisku Radcy Prezesa, prowadzi sprawy z zakresu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na liberalizowanym rynku energii elektrycznej oraz społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych.

Jacek Krawiec - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 
W latach 1992 – 1997 pracował w Banku PEKAO SA, Ernst & Young SA oraz w PriceWaterhouse Sp. z o.o. W 1998 r. był odpowiedzialny za rynek polski w brytyjskim oddziale japońskiego banku inwestycyjnego Nomura plc w Londynie. W okresie 1998 – 2002 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w Impexmetal SA. W 2002 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Elektrim SA. W latach 2003 - 2004 był dyrektorem zarządzającym Sindicatum Ltd London. Od 2006 r. do 2008 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Action SA. 
Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych spółek. Przewodniczył radom nadzorczym: Huty Aluminium „Konin" SA, Metalexfrance SA Paryż, S and I SA Lozanna, ce-market.com SA. Był także członkiem rad nadzorczych: Impexmetal SA, Elektrim SA, PTC Sp. z o.o., Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o., Elektrim Magadex SA, Elektrim Volt SA oraz PTE AIG. 
Od czerwca 2008 r. do września 2008 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKN ORLEN, a w dniu 18 września 2008 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. 
Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Unipetrol a.s. oraz Członka Rady Nadzorczej Polkomtel SA.

Mikael Lemström - Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska

Mikael Lemström - Prezes Zarządu Fortum Power and Heat Polska. Od ponad 20 lat związany z branżą energetyczną, pracował m.in. w oddziałach Fortum w Indonezji, Malezji i Tajlandii. Był tam odpowiedzialny za strategiczne planowanie oraz rozwój firmy w ramach sektora energetycznego. Pełnił m.in. funkcje dyrektora generalnego w obszarze rozwiązań energetycznych, wiceprezesa ds. sprzedaży, a wcześniej dyrektora ds. administracji i finansów. Z wykształcenia inżynier, absolwent wydziału Fizyki Technicznej na Politechnice w Helsinkach.

Henryk Majchrzak - Prezes Zarządu PSE Operator SA

Dr inż. Henryk Majchrzak, od 15 października 2010 r. Prezes Zarządu PSE Operator SA
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 2001 r. na Politechnice Opolskiej obronił pracę doktorską obejmująca problematykę strat rozruchowych bloków energetycznych i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Elektrowni i Systemów Pomiarowych tej uczelni W 2003 r. ukończył studia menedżerskie MBA – uzyskując tytuł magistra ekonomii – na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dwa lata później został powołany w skład Komisji Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Od 2007r. jest członkiem Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie.
Od początku kariery zawodowej w 1986r. związany jest z energetyką zawodową. Pracował od stanowiska obchodowego po dyżurnego inżyniera ruchu w Elektrowni Bełchatów, a od 1991 r. zatrudniony był w Elektrowni Opole, najpierw na stanowisku kierownika wydziału ruchu bloków, a następnie głównego inżyniera eksploatacji. Od 1998r. zastępca dyrektora technicznego ds. eksploatacji. W 2004r. powołany na stanowisko członka zarządu, dyrektora technicznego, a od 2005r. Prezes Zarządu, dyrektor generalny BOT Elektrowni Opole SA. Po wygraniu konkursu w 2008r. Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Następnie Wiceprezes ds. inwestycji i wytwarzania PGE SA. W latach 2009-2010 Dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki. Członek zarządu PSE Operator S.A. od lipca 2010r.

Jacek Mizak - Radca Ministra w Departamencie Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki

Absolwent Wydziału Geografii i Seidów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. W administracji państwowej od 1994 roku. W latach 1997-2010  w Ministerstwie Środowiska, m.in. jako Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą, koordynował prace resortu  na forum ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) i Protokołu z Kioto. Współorganizował z ramienia rządu polskiego czternastą sesję Konferencji Stron UNFCCC (COP14) w Poznaniu (grudzień 2008). 
Od marca 2010 roku w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki. Aktywnie uczestniczy także w pracach resortu w zakresie tworzenia i wdrażania polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Paweł Olechnowicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Lotos SA

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, studium podyplomowego Politechniki Gdańskiej oraz MBA INSEAD w Fontainebleau. Swoją karierę zawodową rozpoczął w latach 70-tych w elbląskim Zamechu. Od 1990 do 1996 roku był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym ABB Zamech Ltd. Kolejne dwa lata pracował a stanowisku Wiceprezesa na Europę Centralną i Wschodnią w centrali ABB Ltd. w Szwajcarii. W latach 1999-2000 pełnił funkcję Wiceprezesa i Zastępcy Dyrektora Generalnego w ZML Kęty S.A. Od roku 2001 kierował założoną przez siebie firmą konsultingową Paweł Olechnowicz - Consulting.

Od ponad 9 lat prezes największej firmy w województwie pomorskim. Wśród jego największych sukcesów, przy zarządzaniu Grupą LOTOS S.A., w ciągu ostatnich kilku lat, wymienić należy: wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, konsolidację grupy kapitałowej zrzeszającej kilkanaście spółek spod znaku LOTOS oraz realizację inwestycji, dzięki której należąca do Grupy LOTOS gdańska rafineria Grupy LOTOS zwiększyła roczne moce przerobowe z 4,5 do 10,5 milionów ton.

Dzięki determinacji prezesa Olechnowicza Grupa LOTOS ukończyła właśnie Program 10+, czyli plan rozwoju rafinerii Gdańskiej, wart około 5,6 miliarda złotych i uznawany obecnie za największą inwestycję przemysłową w Polsce ostatniej dekady. Realizacja tego programu w znaczny sposób wpływa na rozwój gospodarki regionu i całego kraju. Działalność prezesa Olechnowicza i kierowanego przez niego koncernu wykracza również poza sfery biznesu. LOTOS to uznany mecenas kultury i sportu, a także promotor inicjatyw gospodarczo-społecznych podejmowanych wspólnie z władzami samorządowymi i wojewódzkimi Pomorza i Trójmiasta.

W 2006 r. prezes Olechnowicz wybrany został przez Stowarzyszenie Menedżerów w Polsce na Menadżera Roku.

Mirella Panek-Owsiańska - Prezes Zarządu, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)

Zarządza zespołem FOB i odpowiada za kontakty z kluczowymi interesariuszami w Polsce i za granicą. Członkini jury Raporty Społeczne oraz innych konkursów poświęconych społecznej odpowiedzialności biznesu. 
Ekspertka w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, bierze udział w tworzeniu i promocji Normy ISO 26000. Specjalistka w dziedzinie public relations, przez 4 lata pełniła funkcję rzeczniczki prasowej Amnesty International.

Trenerka – przeprowadziła kursy dla ponad 500 działaczy społecznych i politycznych, m.in. z Białorusi, Kuby, Serbii i Kirgistanu. Przez wiele lat zajmowała się polityką, koordynowała program "Demokracja bez kobiet to pół demokracji", współpracowała m.in. z Hanną Suchocką i Barbarą Piwnik. Absolwentka nauk politycznych o specjalności marketing polityczny; Szkoły Liderów; programu International Visitors Departamentu Stanu USA poświęconego CSR. Stypendystka Lecha Wałęsy i Rady Europy.

Paweł Rabiej - Dyrektor THINKTANK, wydawca Magazynu THINKTANK, prowadzący konferencję

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w mediach (m.in. radiowa „Trójka" (1991-1992), „Gazeta Bankowa" (1995-1997), „Kaleidoscope PLL LOT" (1997-2003), „Businessman Magazine" (1999-2002), „Biznes Inspiracje" (2006-2008), „Harvard Business Review Polska" (2003-2008), których projekty redakcyjne współtworzył i którymi zarządzał. Od ponad dekady doradza również firmom w zakresie strategii i pozycjonowania oraz komunikacji. Był m.in. liderem konsorcjum powołanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, odpowiedzialnego za promocję Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, współtworzył strategię promocji Krakowa oraz Małopolski. 

Doradza firmom w zakresie lojalności i relacji z klientami. Jest współautorem wielu programów i projektów działań lojalnościowych, przeprowadzonych dla klientów kluczowych firm, m.in. trzyletniego programu dla kluczowych klientów biznesowych Grupy TP, programu dla klientów Grupy PZU, programu dla 500 kluczowych klientów biznesowych sieci  Era GSM, programu dla 200 kluczowych dystrybutorów Kompanii Piwowarskiej oraz kilkunastu innych programów budujących i pogłębiających relacje z klientami m.in. dla firm z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i innych firm B2B.

Prowadzi autorskie szkolenia w obszarze komunikacji i budowania osobistej marki, relacji z klientami i zarządzania doświadczenia klienta (customer experience), innowacji oraz strategii, oparte o najnowszą światową wiedzę z tych obszarów. Przygotował i poprowadził ponad 200 konferencji i śniadań biznesowych na temat najnowszych trendów w zarządzaniu.

Obecnie jest dyrektorem projektu THINKTANK, który powstał jako miejsce dyskusji o kluczowych kwestiach w zakresie biznesu i administracji i wydawcą magazynu THINK TANK, który powstaje we współpracy z PKPP Lewiatan. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i laureatem prestiżowej globalnej nagrody Citibank Award for Excellence In Journalism.

Dariusz Szwed - Przewodniczący Partii Zielonych 2004

Dariusz Szwed - Parytetowo wraz z Małgorzatą Tkacz-Janik, jeden z dwojga przewodniczących partii Zielonych 2004, były delegat partii w Europejskiej Partii Zielonych, współpracownik Grupy Zielonych w Parlamencie Europejskim, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu .
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Ekonomicznych Podstaw Polityki Ekologicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Działalność pozarządową rozpoczął na początku lat dziewięćdziesiątych jako uczestnik Federacji Zielonych. Uczestniczy w pracach parlamentarnych komisji i podkomisji dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Brał aktywny udział w wielu międzynarodowych programach i konferencjach dotyczących zrównoważonego rozwoju i społeczeństwa obywatelskiego, m.in.: "Environment for Europe" Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ; "Trade, Environment and Sustainable Development" Światowej Organizacji Handlu; "The challenges of enlargement for organised civil society" Europejskiej Komisji Ekonomiczno-Społecznej.

Od kilkunastu lat jest konsultantem w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego wielu instytucji/organizacji m.in.: Banku Światowego, Centrum Prawa Ekologicznego, Greenpeace International, Instytutu na rzecz Ekorozwoju, Milieukontakt Oost-Europa, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Regional Environmental Center, Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN, WWF.
Były doradca Grupy Zieloni/Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim. Współpracuje z Europejską Partią Zielonych - bierze udział w debatach politycznych dotyczących przyszłości Unii Europejskiej i globalizacji. Autor i współautor książek i publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju i lobbingu ekologicznego.

Jakub Wojnarowski – socjolog i politolog

Członek zespolu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych Central European University w Budapeszcie. Pracuje jako dyrektor ds. działalności programowej w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej