Konferencja 2011

„Wartości, relacje biznesowe i społeczne"
14 czerwca 2011
Hotel Hilton, Warszawa

„Wartości, relacje biznesowe i społeczne" to hasło przewodnie trzeciej już edycji konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia" organizowanej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PwC (PricewaterhouseCoopers), która odbędzie się 14 czerwca 2011 roku w Hotelu Hilton Warsaw. Wydarzenie zostało objęte patronatem Waldemara Pawlaka, Ministra Gospodarki, a także Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zainicjowana w 2009 roku konferencja to spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń i opinii pomiędzy firmami z branży energetycznej, przedstawicielami administracji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych zrównoważonym rozwojem.
Głównym tematem tegorocznej edycji konferencji jest rola wartości w budowaniu kapitału społecznego oraz znaczenie biznesu w kształtowaniu otoczenia ekonomiczno-społecznego w Polsce. Obszary te będą omawiane w odniesieniu do wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu. Ważnym elementem spotkania będą także dyskusje w grupach warsztatowych poświęcone temu tematowi.
Dwie edycje konferencji potwierdziły duże zainteresowanie tematem zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Organizatorom zależy na tym, aby tegoroczne spotkanie dostarczyło uczestnikom wielu inspiracji oraz wiedzy i jak najwięcej odpowiedzi na pytania, jak rozwijać firmę w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju, z pożytkiem dla biznesu, pomnażając równocześnie kapitał społeczny Polski.

Do udziału w trzeciej edycji tego wydarzenia zaproszono znanych polskich i międzynarodowych prelegentów. Wśród nich znaleźli się prof. Janusz Czapiński, który opowie o roli wartości w budowaniu kapitału społecznego w Polsce. Gościem specjalnym konferencji jest Richard Barrett – filozof, konsultant, wykładowca akademicki, autor cenionych publikacji dotyczących wartości i ich roli w zarządzaniu współczesnym biznesem, a także twórca amerykańskiego Barrett Values Centre. Wystąpienie Richarda Barretta będzie dotyczyć nowego paradygmatu zarządzania, opartego na zrównoważonym rozwoju, wartościach i kulturze organizacyjnej.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji oraz w wspólnej dyskusji 14 czerwca 2011 roku.

Zapraszamy również do naszej społeczności na www.facebook.com/OdpowiedzialnaEnergia