Prelegenci

Swój udział zapowiedzieli następujący prelegenci:

Matthew Bateson - Managing Director, Energy & Climate WBCSD

Matthew Bateson jest Dyrektorem Zarządzającym w obszarze Energy and Climate w World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) od listopada 2008 roku.

Przed dołączeniem do zespołu WBCSD, Matthew przez 14 lat pracował w firmie Shell, początkowo w dziale finansów, a przez ostatnie 9 lat w dziale corporate affairs. Ostatnio zajmował się Międzynarodowymi Relacjami Rządowymi i doradzał starszym menedżerom m.in. podczas negocjacji nad Umową Licencyjną (Licence Agreement) w Kazachstanie. Odpowiadał za relacje z rządem w Nigerii oraz za rozwój piasków roponośnych w Kanadzie. Wcześniej był wiceprezesem Komunikacji Europejskiej i Dyrektorem ds. Corporate Affairs oraz zrównoważonego rozwoju w projekcie gazowym w Rosji dla Shell Sakhalin.

Matthew ukończył studia magisterskie na wydziale Teologii na Uniwersytecie Oxfordzkim, zdobył tytuł certyfikowanego Księgowego Zarządczego, jest też członkiem Investor Relations Society. Ponadto, był członkiem zarządu Initiative Foundation.

Philippe Castanet - Prezes Zarządu EDF Polska

Philippe Castanet, prezes EDF Polska od października 2008 r. Z wykształcenia inżynier elektryk ze specjalizacją fizyka jądrowa. Pracuje dla EDF od 24 lat w różnych obszarach (zarządzanie sieciami, wytwarzanie, handel, strategie i finanse). Ostatnie 9 lat pracował w Anglii w spółce zależnej grupy, EDF Energy. Był tam odpowiedzialny za sprzedaż energii dużym przedsiębiorstwom, inwestycje w elektrowniach konwencjonalnych i gazowych oraz za rozwój i integrację EDF Energy. Pracował również przez 3 lata w Banku Światowym kierując projektami rozwoju w Afryce Zachodniej. 

Jan Chadam - Prezez Zarządu OGP GAZ-SYSTEM SA

Jan Chadam jest doktorem nauk ekonomicznych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami handlowymi, w szczególności zarządzania finansami przedsiębiorstw. W okresie swojej pracy zawodowej pełnił między innymi funkcje Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Pro Futuro S.A. w Warszawie. Był zatrudniony także na stanowiskach Dyrektora Finansowego w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, Prezesa Zarządu SIP-MOT S.A. w Zamościu oraz Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A. (operator sieci PLUS). Od lutego 2009 roku Członek Zarządu, a od lipca 2009 roku Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Iwona Figaszewska - Radca Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których interesowała się prawem gospodarczym. Pracę zawodową rozpoczęła jako pracownik naukowo - badawczy w Instytucie Administracji i Zarządzania w Warszawie, w którym prowadziła prace z zakresu struktur organizacyjnych przedsiębiorstw państwowych oraz zarządzania strategicznego a także dydaktyki. Następnie związała się z administracją państwową. Pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie zajmowała się zarówno praktykami monopolistycznymi, jak i łączeniami przedsiębiorstw. Od 1999 r. związana jest z Urzędem Regulacji Energetyki. Ostatnio, pracując na stanowisku Radcy Prezesa, prowadzi sprawy z zakresu pomocy odbiorcom wrażliwym społecznie na liberalizowanym rynku energii elektrycznej oraz społecznej odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych.

Grzegorz Górski - Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska SA

Grzegorz Górski, Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska SA, obejmuje to stanowisko od 4 lat. Od stycznia 2010 roku zajmuje dodatkowo stanowisko President of GDF SUEZ Energy Central Europe. Oprócz zarządzania polskimi jednostkami, nadzoruje również działania na Węgrzech.

Posiada doktorat  w dziedzinie inżynierii środowiska. Kariera Grzegorza Górskiego związana z Grupą datuje się na 1993, kiedy to zarządzał małą firmą inżynieryjną CITEC (obecnie Tractebel Engineering). Przeniósł się do branży energetycznej kiedy Electrabel został właścicielem Elektrowni Połaniec w 2000 roku. Początkowo odpowiedzialny był za Marketing i Sprzedaż, później również za rozwój biznesu, by ostatecznie podjąć zarządzanie w sektorze energetycznym na poziomie krajowym. 

Olga Grygier–Siddons - Prezes PricewaterhouseCoopers w Polsce

Z PricewaterhouseCoopers (wcześniej Coopers & Lybrand) związana jest od 1991 roku. Przez ostatnie pięć lat pełniła rolę Partnera Zarządzającego działem Doradztwa Biznesowego w Polsce, który w tym czasie cieszył się ponad dwukrotnym wzrostem przychodów. Dział ten zatrudnia obecnie ponad 150 doświadczonych doradców biznesowych.

Olga posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla rządów, urzędów i gmin oraz wiodących międzynarodowych koncernów z sektora energetycznego i infrastruktury; posiada szeroką wiedzę i praktykę w zakresie prywatyzacji, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i PPP, zdobyte w Wielkiej Brytanii, Polsce i innych krajach Europy Środkowej.

W okresie 1998 do 2004 Olga pełniła rolę partnera w londyńskim zespole zajmującym się infrastrukturą, sektorem publicznym i energetyką pracując przy projektach polegających na współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Od chwili powrotu do Polski w 2004 r. brała aktywny udział w przemianach polskiej gospodarki doradzając klientom przy kluczowych projektach w sektorze energetycznym, gazowym, górniczym a także przy projektach z zakresu rozwoju infrastruktury.

Olga jest członkiem Instytutu Biegłych Rewidentów w Anglii i Walii.

Federico Merlo - Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki DuPont Sustainable Solutions

Federico Merlo, pochodzący z Włoch, posiada tytuł inżyniera elektroniki z King's College na Uniwersytecie w Londynie oraz magistra inżyniera z zakresu systemów kontroli z Imperial College na tej samej uczelni. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Federico rozpoczął swoją karierę w koncernie DuPont w roku 1990 jako technolog produkcji w Dordrecht Works. Później zajmował różne regionalne stanowiska w oddziale Lycra® - w finansach, marketingu i sprzedaży. Pracował także jako analityk biznesowy w europejskiej centrali firmy DuPont oraz jako Dyrektor Zarządzający na Włochy.

W 1998 roku Federico został Dyrektorem Handlowym biznesu Bodywear and Sportswear na obszar Europy, a następnie Dyrektorem Sprzedaży oddziału Lycra®. W 2004 roku został dyrektorem handlowym biznesu Consumer Business w Microban® - niedawno utworzonej firmie zajmującej się naukami biologicznymi z siedzibą w Nowym Jorku.

W lutym 2006 roku Federico powrócił do firmy DuPont, aby poprowadzić korporacyjny Dział ds. Marketingu i Efektywności Sprzedaży w regionie EMEA. Następnie - wiosną 2008 roku - został powołany na swoje obecne stanowisko - Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu na obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w cześci firmy określonej jako DuPont Sustainable Solutions.

Jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Federico potrafił wykorzystać swoje bogate doświadczenie w sprzedaży oraz rozwoju rynku do pozyskiwania i zaangażowania klientów w poprawę kultury doskonałości operacyjnej i bezpieczeństwa. Pod jego kierownictwem firma osiągnęła wzrost na poziomie 20% rocznie. Ostatnio Federico Merlo wziął na siebie również odpowiedzialność za poszerzanie praktyki konsultacji w regionie EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), która pomaga klientom poprawić i utrzymać wydajność aktywów i działalności, jednocześnie zmniejszając niekorzystny wpływ na środowisko.

DuPont Sustainable Solutions zorganizowany jest wokół czterech obszarów działania:

Dział Sustainable Operations - Zrównoważonego Działania.
Dział Clean Technologies - Czyste Technologie.
Dział Safety Resources - Zasoby Bezpieczeństwa.
Dział Training Solutions - Rozwiązania Szkoleniowe wspierane przez Coastal.

Irena Pichola - Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PricewaterhouseCoopers

Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PricewaterhouseCoopers

Doświadczony doradca w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. W PricewaterhouseCoopers pracuje od 10 lat, obecnie na stanowisku Wicedyrektora.

Interesuje się tematyką zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu od 12 lat. Kilka lat temu stworzyła zespół doradztwa ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w PricewaterhouseCoopers w Polsce i pracuje z największymi firmami wspierając je w tworzeniu planów, strategii i raportów CSR.

Prowadziła liczne projekty doradcze m.in. dla Grupy Kapitałowej PGNIG, PGE GiE, Totalizatora Sportowego oraz weryfikacyjne dla Grupy Żywiec, Provident, Vestas, Lek S.A., Sanofi Aventis, Roche, itp. Doradza Ministerstwu Gospodarki oraz Urzędowi Regulacji Energetyki pomagając w wytyczaniu kierunków rozwoju CSR przez instytucje państwowe. Ekspert ds. raportowania społecznego, współautor polskiego tłumaczenia Wytycznych ds. zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative.

Od 7 lat jest zaangażowana w prace Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako Wiceprezes organizacji przyczynia się do rozwoju zagadnień CSR w Polsce. Od lat odpowiada w PricewaterhouseCoopers za wewnętrzną strategię odpowiedzialnego biznesu PricewaterhouseCoopers w Polsce i 27 krajach regionu, jest członkiem zarządu Fundacji PricewaterhouseCoopers „Podaruj siebie".

Ekspert w Komitecie Technicznym ds. Społecznej Odpowiedzialności w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, bierze udział w tworzeniu Normy ISO 26000.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, posiada brytyjski certyfikat marketingowy i tytuł "Chartered Marketer" oraz jako jedyna osoba w Polsce i regionie uczestniczy w prestiżowym programie World Business Council for Sustainable Development.

Jacek Piekacz - Prezes Zarządu Vattenfall Poland sp. z o.o.

Jacek Piekacz, Prezes Vattenfall Poland sp z o.o., wcześniej pracował na stanowisku dyrektora ds. współpracy z UE w Vattenfall Poland i Vattenfall Heat Poland, a jednocześnie pełnił funkcje starszego doradcy w biurze Vattenfall European Affairs w Brukseli. 
W Vattenfall Heat Poland S.A. (a wcześniej w EW S.A., z którą był związany od 1983 r) piastował m.in. funkcje członka zarządu i dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, a wcześniej dyrektora ds. inwestycji i rozwoju. 
Jacek Piekacz ukończył Politechnikę Warszawską na  kierunku  Ochrony Środowiska oraz studia podyplomowe w Instytucie Energetyki, jak również na Politechnice Warszawskiej.  
Poza pracą w Vattenfall, Jacek Piekacz kieruje pracami Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych, a także pracą Zespołu ds. Analiz Aktów Prawnych w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych.

Paweł Rabiej - Dyrektor THINKTANK, wydawca Magazynu THINKTANK, prowadzący konferencję

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w mediach (m.in. radiowa „Trójka" (1991-1992), „Gazeta Bankowa" (1995-1997), „Kaleidoscope PLL LOT" (1997-2003), „Businessman Magazine" (1999-2002), „Biznes Inspiracje" (2006-2008), „Harvard Business Review Polska" (2003-2008), których projekty redakcyjne współtworzył i którymi zarządzał. Od ponad dekady doradza również firmom w zakresie strategii i pozycjonowania oraz komunikacji. Był m.in. liderem konsorcjum powołanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, odpowiedzialnego za promocję Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, współtworzył strategię promocji Krakowa oraz Małopolski. 

Doradza firmom w zakresie lojalności i relacji z klientami. Jest współautorem wielu programów i projektów działań lojalnościowych, przeprowadzonych dla klientów kluczowych firm, m.in. trzyletniego programu dla kluczowych klientów biznesowych Grupy TP, programu dla klientów Grupy PZU, programu dla 500 kluczowych klientów biznesowych sieci  Era GSM, programu dla 200 kluczowych dystrybutorów Kompanii Piwowarskiej oraz kilkunastu innych programów budujących i pogłębiających relacje z klientami m.in. dla firm z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i innych firm B2B.

Prowadzi autorskie szkolenia w obszarze komunikacji i budowania osobistej marki, relacji z klientami i zarządzania doświadczenia klienta (customer experience), innowacji oraz strategii, oparte o najnowszą światową wiedzę z tych obszarów. Przygotował i poprowadził ponad 200 konferencji i śniadań biznesowych na temat najnowszych trendów w zarządzaniu.

Obecnie jest dyrektorem projektu THINKTANK, który powstał jako miejsce dyskusji o kluczowych kwestiach w zakresie biznesu i administracji i wydawcą magazynu THINK TANK, który powstaje we współpracy z PKPP Lewiatan. Jest członkiem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce i laureatem prestiżowej globalnej nagrody Citibank Award for Excellence In Journalism.

Michał Szubski - Prezes Zarządu PGNiG SA

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem energetycznym" oraz „Transport i dystrybucja gazu ziemnego".

W przedsiębiorstwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, a potem w Spółce Akcyjnej PGNiG od 1994 roku obejmował stanowiska Dyrektora Biura Prezydialnego Spółki (1996-1999), Dyrektora Biura Prawnego Spółki (1999-2000), Dyrektora Biura Spółki (2000). Od 1 października2000 r. w Mazowieckim Zakładzie Gazowniczym „Gazownia Warszawska" obejmował stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. restrukturyzacji, a następnie Naczelnego Dyrektora (2001-2002). W latach 2003-2007 piastował funkcję Prezesa Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. W latach 2007-2008 był Doradcą Zarządu PGNiG SA.

Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (2004), odznaczeniem „Zasłużony dla górnictwa RP" oraz „Zasłużony dla PGNiG".

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 12 marca 2008 roku.

Marek Woszczyk - Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki

Marek Woszczyk - Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki (od 2007 r.). Z Urzędem związany od 1998 r. Sprawuje nadzór operacyjny nad regulacją sektorów elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i paliw ciekłych. Jest m.in. pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG), będącej oficjalnym ciałem doradczym Komisji Europejskiej w/s regulacji rynków paliw i energii, oraz w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (CEER), stanowiącej platformę współpracy organów odpowiedzialnych za regulację rynków energii w poszczególnych krajach Europy. Współautor wielu funkcjonujących rozwiązań prawnych i administracyjnych z zakresu regulacji przedsiębiorstw w sektorach paliw i energetyki.

Kamil Wyszkowski - Członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie przygotowuje doktorat z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i doktryn politycznych i prawnych (obszar badań: polityki publiczne w zakresie ekonomii społecznej).

Od 8 lat pracownik ONZ pracujący w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme – UNDP). W Polsce odpowiada za koordynacje działań programowych UNDP oraz koordynację Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact.

W UNDP na poziomie międzynarodowym odpowiada za wzmacnianie współpracy pomiędzy przedstawicielstwami UNDP w krajach Europy i Wspólnoty Niepodległych Państw (Europe and CIS) i pełni funkcje doradcze związane ze wzmacnianiem współpracy z Unią Europejską. Odpowiada za wypracowanie nowej formuły działania UNDP w krajach członkowskich Unii Europejskiej w oparciu o dostęp do funduszy EU. Ekspert w zakresie polityk ONZ oraz UE, Funduszy UE, dialogu społecznego, społecznej odpowiedzialności biznesu, innowacji, wskaźników rynku pracy,  oraz budowy partnerstw międzysektorowych. Koordynuje zespoły Global Compact i Programme Development. W Polsce uczestniczy w pracach zespołów roboczych przy Prezesie Rady Ministrów. Jest członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.