Agenda

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem drugiej konferencji z cyklu "Odpowiedzialna Energia" pn. „Odpowiedzialność sektora energetycznego a wyzwania społeczno-gospodarcze Polski i świata".

Organizator:  PGNiG

Współorganizator:  PricewaterhouseCoopers

Partnerzy: URE

Patronat Honorowy:  Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Termin:  17 czerwca 2010

Miejsce:  Hotel Hilton, Warszawa, ul. Grzybowska 63

Przewidywana liczba gości:  200 osób

Język konferencji:  polski

Michał Szubski - PGNiG SA

Olga Grygier - PricewaterhouseCoopers

Otwarcie konferencji 9.30 - 9.40

Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Wprowadzenie, powitanie uczestników

9.40 - 9.45

Część I

Rola sektora energetycznego w globalnym rozwoju

 

Kamil Wyszkowski,

Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów

Polska 2030 - wyzwania i perspektywy rozwoju

9.45 - 10.15

Matthew Bateson
Managing Director, energy&climate, World Business Council for Sustainable Development

Vision 2050 - rola biznesu w budowaniu zrównoważonej przyszłości

 

10.15 - 10.45

Marek Woszczyk - wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki

Tomasz Chruszczow - Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery, Ministerstwo Środowiska

Daria Kulczycka -Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu, PKPP Lewiatan

Adam Ambrozik - Dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Dialogu Społecznego, Konfederacja Pracodoawców Polskich

Grzegorz Kiszluk - Magazyn Brief

Wojciech Kuśpik - Nowy Przemysł

Marcin Piasecki - Dziennik Gazeta Prawna

Sektor energetyczny a wyzwania społeczno - gospodarcze Polski i świata - wsparcie instytucji rządowych oraz otoczenia biznesu

10.45 - 11.30

Przerwa kawowa

 

11.30 - 11.45

Iwona Figaszewska,

Urząd Regulacji Energetyki

Rozwój działań na rzecz odbiorcy wrażliwego społecznie w sektorze energetycznym w świetle badań prowadzonych przez URE

11.45 - 12.00

Irena Pichola

PricewaterhouseCoopers

Deklaracja zrównoważonego rozwoju: podsumowanie działań zrealizowanych od ubiegłorocznej konferencji przez firmy, sygnatariuszy deklaracji

12.00 - 12.15

Panel dyskusyjny:

Philippe Castanet - Prezes, EDF Polska SA

Jan Chadam - Prezes, Gaz System

Grzegorz Górski - Prezes Zarządu GDF Suez, Energia Polska SA

Jacek Piekacz - Prezes Vattenfall Poland

Michał Szubski - Prezes, PGNiG SA

Sektor energetyczny a wyzwania społeczno - gospodarcze Polski i świata - cele i korzyści
działań podejmowanych przez biznes

12.15 - 13.00

Deklaracja zrównoważonego rozwoju - uroczyste podpisanie przez nowe firmy

13.00 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.30

Część II

Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju

 

Warsztat 1: World Business Council for Sustainable Development,  z udziałem Federico Merlo, przedstawiciela  firmy DuPont - członka WBCSD  

„Problemy społeczne i środowiskowe perspektywa globalna i lokalna - czyli jak wybrać kluczowe problemy społeczne/środowiskowe, którymi powinna zająć się moja organizacja"

Warsztat 2: PricewaterhouseCoopers

 

 

„Strategiczne podejście do zrównoważonego rozwoju i CSR. Wdrażanie CSR krok po kroku - korzyści dla biznesu i dla otoczenia"

14.30 - 17.00

Prowadzenie: Paweł Rabiej, magazyn Think Tank