Agenda

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej"

Organizator:  PGNiG

Współorganizator:  PricewaterhouseCoopers

Partnerzy: URE

Patronat Honorowy:  Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki

Termin:  17 czerwca 2009

Miejsce:  Hotel Sofitel Victoria, Warszawa, ul. Królewska 11

Przewidywana liczba gości:  200 osób

Język konferencji:  polski

 

AGENDA 

9.30 –10.00 Rejestracja i kawa powitalna
10.00-10.15

Rozpoczęcie – Michał Szubski - PGNiG SA i Olga Grygier - PricewaterhouseCoopers

10.15-11.30

Panel dyskusyjny:

"Zrównoważony rozwój wyzwaniem i szansą dla branży energetycznej w czasach kryzysu. Rola administracji rządowej w upowszechnianiu idei odpowiedzialnego biznesu w branży".
Moderator: - Kazimierz Krupa, Forbes

Uczestnicy: dr Michał Boni, Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Strategicznych Premiera Donalda Tuska; prof. dr hab. Jerzy Hausner; dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; dr Jacek Socha, Wiceprezes i Partner PricewaterhouseCoopers; dr Mariusz Swora, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

11.30-11.45 Kanapa Forbesa - Gość Specjalny: Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki
11.45-11.55 Przerwa na kawę
11.55-12.15

Prezentacja wyników badania – społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora energetycznego - Iwona Figaszewska - Radca Prezesa URE

12.15-13.30

Panel prezesów

"CSR a wyzwania branży energetycznej w Polsce w kontekście kryzysu"
Wstęp: prof. Witold Orłowski, Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers
Moderator: Wojciech Kuśpik, Nowy Przemysł
Uczestnicy: Bogdan Pilch, Wiceprezes Zarządu Suez Gdf; Michał Szubski, Prezes PGNiG SA; Stanisław Tokarski, Wiceprezes Tauron SA; Philippe Castanet, Prezes EDF Polska; Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE SA

13.30-14.30

Lunch

14.30-15.00

Wyzwania i korzyści z tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju na
przykładzie GK PGNiG - Tomasz Fill PGNiG SA; Irena Pichola, PricewaterhouseCoopers

15.00-17.00

Dwie równoległe sesje dyskusyjne1:

1.    Wyzwania rynkowe i społeczne branży energetycznej
2.    Kwestie środowiskowe w branży energetycznej

17.00

Zakończenie konferencji

 

1 Prosimy o zaznaczenie wybranej, preferowanej sesji podczas potwierdzenia obecności na stronie www.odpwiedzialna-energia.pl lub przy potwierdzeniu telefonicznym