Dyplom dla Oddziału

Centrum Antymobbingowe AkKom przyznało Oddziałowi tytuł "Firmy dbającej o pracownika". Otrzymaliśmy ten certyfikat za przeprowadzenie szkolenia dla kadry kierowniczej Oddziału na temat mobbingu w miejscu pracy.