Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej

Inwestycja w radość dziecka.
Dzięki zaangażowaniu PGNiG i Fundacji Teraz Razem przez cały rok szkolny 2014/2015 Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej pod Lublinem otrzyma kompleksowe wsparcie w dziedzinach rozwoju i edukacji wychowanków. 

  - Pobyt w domu dziecka oznacza brak wzorców rodzinnych, struktury, pomysłu na życie, zazwyczaj też edukacji. Od poziomu gimnazjum stanowi to dla dzieci trudną do pokonania barierę w integracji społecznej. Dlatego staramy się wyposażyć dzieci z domów dziecka w konieczne do funkcjonowania w społeczeństwie umiejętności, tak dla innych oczywiste, jak znajomość języków obcych, pływanie czy choćby samodzielne  zakupy.  Poprzez specjalnie opracowane projekty, zawierające elementy warsztatów komunikacji, pracy z ciałem i emocjami, chcemy im zapewnić warunki rozwoju, jakimi zwykle mogą cieszyć się dzieci wychowywane w rodzinie – mówi założycielka Fundacji Teraz Razem. 

Tegoroczna, trzecia już edycja naszej akcji „Inwestycja w radość dziecka”, finansowana przez  PGNiG, a koordynowana i prowadzona przez Fundację Teraz Razem, to część programu wyrównywania szans na odkrywanie i rozwijanie talentów, edukację, podróże i zabawę.

W czasie całego roku szkolnego podopieczni Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej będą uczestniczyli

- w zajęciach nauki pływania na basenie
- w wyrównawczych zajęciach z języka angielskiego
- w dokonywaniu zakupów odzieży, sprzętu sportowego i turystycznego
- przedsięwzięciach artystycznych
- wycieczkach
- wyjazdach sportowych

Bohaterowie  akcji to czterdziestka urwisów z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej – surowo potraktowane przez los dzieciaki w różnym wieku, o różnym temperamencie, zdolnościach i zainteresowaniach. 

Fundacja Teraz Razem  to organizacja non profit powołana  w maju 2012 roku jako rozwinięcie działającego od kilku lat programu dla dzieci i młodzieży.  Zajmuje się głównie wychowankami domów dziecka, placówek opiekuńczych i wychowawczych. Od chwili uruchomienia programu Teraz Razem udało się zorganizować wiele wakacyjnych wyjazdów, warsztatów, treningów  i akcji wspierających rozwój, edukację i wychowanie. 

Pomysłodawcą i organizatorem akcji „Inwestycja w radość dziecka” jest Puls Biznesu

Cieszymy się, że możemy ją realizować razem. Teraz.