Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki - to największe przedsięwzięcie w województwie dolnośląskim. Na program festiwalu składa się blisko 1500 spotkań mających za zadanie popularyzowanie nauki. Tematyka poruszana w trakcie trwania wydarzenia dotyczy prawie wszystkich dziedzin nauki i sztuki – nauk humanistycznych, społecznych, prawnych, ekonomicznych, ścisłych, przyrodniczych, medycyny, profilaktyki zdrowotnej, nano- i biotechnologii, ochrony środowiska, informatyki, kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji. Organizatorzy (11 wyższych uczelni Wrocławia 
i dwa instytuty Polskiej Akademii Nauk) oraz liczni Współorganizatorzy przygotowują wykłady, warsztaty, pokazy, koncerty, laboratoria, prelekcje, wycieczki i dyskusje zapraszając odbiorców w miejsca na co dzień dla nich niedostępne.

Szereg imprez jest przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.  W ciągu kilku festiwalowych dni odbywa się szereg imprez mających swoich stałych odbiorców. Dolnośląski Festiwal Nauki gości też we wrocławskich szkołach podczas Interaktywnych pokazów w szkołach. Naukowcy, doktoranci i studenci odwiedzą szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z przygotowanymi pokazami z fizyki, matematyki, nauk przyrodniczych i sztuki.