FAQ

Zapoznaj się z odpowiedziami na najczęstsze pytania.

Mam gaz w PGNiG OD w grupie taryfowej od 1 do 2. Nie używam gazu do ogrzewania. W jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania?

Jeśli jesteś zakwalifikowany do jednej z grup taryfowych od W-1 do W-2 czyli używasz gazu do ogrzewania posiłków, od Z-1 do Z-2 lub od S-1 do S-2, aby skorzystać z dofinansowania musisz wykonać następujące czynności:

 • zlikwidować palenisko lub kocioł na paliwo stałe;
 • zakupić i zamontować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym;
 • przyjść do najbliższego Biura Obsługi Klienta z fakturami (oryginały bądź kopie potwierdzone notarialnie) potwierdzające wykonanie tych prac;
 • zawrzeć z nami Umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w grupie taryfowej od W-3 do-4, od S-3 do S-4 lub od Z-3 do Z-4;
 • podpisać oświadczenie o przystąpieniu do Akcji dla wybranego wariantu lub edycji;
 • podpisać porozumienie dotyczące wypłaty dofinansowania.

Po pozytywnej weryfikacji dokumentów, o której poinformujemy Cię w ciągu 30 dni, prześlemy do Ciebie obustronnie podpisane porozumienie. Na jego podstawie wpłacimy na Twoje konto bankowe dofinansowanie w terminie do 60 dni.

 

Mam gaz w PGNiG OD w grupie taryfowej W3. Co mam zrobić, aby uzyskać dofinansowanie?

Do Akcji nie mogą przystąpić Klienci, którzy obecnie  wykorzystują paliwo gazowe do celów grzewczych, czyli zakwalifikowani do grup taryfowych od W-3 do W-4, Z-3 do Z-4, S-3 do S-4.

 

Buduję dom z nowym przyłączem gazowym. Nie mam paleniska na paliwo stałe więc nie mogę go zlikwidować? Czy zatem mogę przystąpić do Akcji?

Budując nowy dom nie możesz skorzystać z Akcji, ponieważ warunkiem przystąpienia do Akcji jest likwidacja paleniska na paliwo stałe.

 

Posiadam dom ogrzewany paliwem stałym. Nie posiadam przyłącza. Czy mogę przystąpić do Akcji?

Tak. Warunkiem jest złożenie przez Ciebie dokumentów potwierdzających zakończenie procesu inwestycyjnego, które umożliwia zwarcie umowy kompleksowej. O szczegółach procesu przystąpienia do Akcji dowiesz się w Regulaminie lub najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

 

Od kiedy przyjmujecie zgłoszenia do Akcji?

Zgłoszenia do Akcji wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane od 2 maja 2018 r.

 

Spełniam warunki. Jakie dokumenty muszę okazać w celu przystąpienia do Akcji?

W celu przystąpienia do Akcji w trakcie wizyty w Biurze Obsługi Klienta powinieneś:

 • okazać dokument tożsamości;
 • okazać dokument (rachunek, faktura) potwierdzający trwałe pozbawienie funkcjonalności grzewczej paleniska lub kotłowni na paliwo stałe;
 • okazać dokument lub dokumenty (rachunek, faktura) potwierdzające zakup i montaż jako źródła ogrzewania kotła kondensacyjnego zasilanego paliwem gazowym;
 • zawrzeć z PGNiG OD umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w grupie taryfowej od W-3 do-4, S-3 do S-4  lub Z-3 do Z-4;
 • podpisać oświadczenie o trwałej likwidacji paleniska lub kotła na paliwo stałe;
 • podpisać oświadczenie o przystąpieniu do Akcji;
 • podpisać porozumienie dotyczące wypłaty Dofinansowania. 

 

Czy mogę podpisać umowę kompleksową wcześniej niż termin składania dokumentów?

Tak. Jednym z warunków przystąpienia do udziału w Akcji jest podpisanie przez Ciebie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do daty zakończenia Akcji. Pamiętaj! Komplet dokumentów potwierdzających likwidację paleniska lub kotłowni na paliwo stałe musisz dostarczyć do najbliższego Biura Obsługi Klienta po 2 maja 2018 r., ale nie później niż

 • dla Akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” do 31 grudnia 2018 r. 
 • dla Akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł - II EDYCJA” do 31 maja 2019 r. 

 

Jaki jest poziom dofinansowania dla osób nie posiadających KDR?

Dofinansowanie do Akcji dla osób nie posiadających ważnej Karty Dużej Rodziny przewiduje Dofinansowania dla 10 000 osób  w wysokości 1000 zł.

 

Ile jest dofinansowań dla osób nie posiadających KDR?

Akcja „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”  przewiduje maksymalnie 10 000 Dofinansowań dla Odbiorców nie posiadających Karty Dużej Rodziny.

 

Ile jest dofinansowań dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny?

Akcja „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”  przewiduje maksymalnie 1000 Dofinansowań dla Odbiorców legitymujących się ważną KDR zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Od dnia 22 października 2018 r.  PGNiG OD uruchomiło II edycję Akcji pod nazwą „Dofinansowanie nawet do 3000 zł – II edycja” zwiększając tym samym pule Dofinansowań dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny o kolejne 1000 Dofinansowań.

Czy umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego może być na inne nazwisko niż Karta Dużej Rodziny?

Nie. Na Karcie Dużej Rodziny muszą widnieć te same dane osobowe co na Umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

 

Jestem posiadaczem Karty Dużej Rodziny i chciałbym skorzystać z Akcji, ale jaką mam pewność, że zmieszczę się w puli Dofinansowań?

Jeśli posiadasz Kartę Dużej Rodziny i chciałbyś mieć pewność uczestnictwa w Akcji przyjdź do najbliższego Biura Obsługi Klienta i złóż  „Zgłoszenie". Pamiętaj, abyś zgłosił się z kompletem dokumentów potrzebnych do przystąpienia Akcji przed jej zakończeniem.

 

Czy jeśli jestem w grupie taryfowej W-1 lub W-2 muszę podpisać nową umowę na gaz przystępując do Akcji?

Możesz przystąpić do „Akcji w sytuacji, kiedy w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do daty zakończenia Akcji zawarłeś z nami umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego w jednej z następujących grup taryfowych: W-3.6, W-3.9, W-3.12T, W-4, S-3.6, S-3.9, S-3.12T, S-4, Z-3.6, Z-3.9, Z-3.12T, Z-4.

 

Czy jeśli zmienię grupę taryfową z W-3 na W-2 lub W-1 to czy Dofinansowanie zostanie mi odebrane?

W przypadku zmniejszonego poboru paliwa gazowego powodującego zmianę grupy taryfowej, będziesz zobowiązany do zwrotu Dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do skrócenia okresu obowiązywania porozumienia, jeżeli zmiana spowodowana będzie celowym zaniechaniem poboru paliwa gazowego do celów grzewczych.

 

Jaki piec muszę kupić, żeby uzyskać Dofinansowanie? Czy jest jakaś lista preferowanych urządzeń?

Do Akcji możesz przystąpić kupując wyłącznie gazowy kocioł kondensacyjny. Nie wymagamy zakupu kotła konkretnej marki czy modelu. Nie posiadamy również listy preferowanych urządzeń.

 

W jaki sposób mam potwierdzić likwidację paleniska?

W celu potwierdzenia trwałego pozbawienia funkcjonalności grzewczej paleniska czy kotłowni na paliwo stałe musisz w najbliższym Biurze Obsługi Klienta przedłożyć oryginał lub poświadczoną notarialnie kopię rachunku lub faktury, potwierdzającą wartość kosztów inwestycyjnych poniesionych przez Ciebie w związku z tą inwestycją. Pamiętaj, aby faktura dotycząca montażu nowego kotła gazowego była wystawiona przez uprawniony do tego podmiot.

 

Czy PGNiG OD będzie kontrolował czy mam nadal kocioł gazowy i nie używam paliw stałych?

W ciągu 3 lat od wypłaty Dofinansowania zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia czy Odbiorca wykorzystuje paliwo gazowe do celów grzewczych. W związku z tym, za pośrednictwem osób przez nas upoważnionych, możemy przeprowadzić u Odbiorcy, w punkcie poboru gazu, dla którego zostało przyznane Dofinansowanie, kontrolę, o której poinformujemy z 3-dniowym uprzedzeniem.

 

Na co mogę wydać Dofinansowanie? Czy mogę wydać je na rachunki gazowe?

Kwota Dofinansowania wypłacana jest na wskazane przez Ciebie konto bankowe, która może być spożytkowana na według Twojego uznania.

 

Kiedy otrzymam Dofinansowanie, jeśli prawidłowo złożę dokumenty?

Kwota Dofinansowania zostanie wypłacona w terminie do 60 dni po pozytywnym wyniku weryfikacji złożonych przez Ciebie dokumentów.

 

Czy istnieje możliwość zwrotu Dofinansowania?

Akcja nie przewiduje zwrotu Dofinansowania w przypadku dotrzymania wszystkich warunków wymienionych w regulaminie.

 

Czy jeśli zrezygnuję z gazu w PGNiG OD muszę zwrócić Dofinansowanie?

Tak. W przypadku rozwiązania umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego, zgodnie z Regulaminem Akcji, będziesz zobowiązany do zwrotu części Dofinansowania proporcjonalnej do czasu pozostałego do końca obowiązywania umowy.

 

Czy posiadając aktywną umowę PiG mogę skorzystać z Dofinansowania?

Tak, pod warunkiem, że umowę kompleksową na dostarczanie paliwa gazowego w pakiecie PiG zawarłeś od 5 kwietnia 2018 r.

 

Czy posiadając aktywną umowę Gazek mogę skorzystać z Dofinansowania?

Nie. Jeśli korzystasz z oferty „Gazek”, dysponujesz już poborem gazu w grupie taryfowej W-3.6, W-3.9, W-3.12T albo W-4. Zatem używasz gazu do celów grzewczych. Akcja skierowana jest do nowych Klientów zmieniających sposób ogrzewania domu.

 

Na jakim etapie starania się o Dofinansowanie będę musiał podpisać umowę na gaz?

Umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego możesz podpisać już od 5 kwietnia 2018 r. Pamiętaj o przygotowaniu kompletu niezbędnych dokumentów. Wszelkie formalności będziesz mógł dokonać podczas jednej wizyty w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

 

Co w przypadku, gdy zima będzie łagodna i zmieni mi się grupa taryfową z 3 na niższą? Czy będę musiał zwrócić Dofinansowanie?

W przypadku zmniejszonego poboru paliwa gazowego, które powoduje zmianę grupy taryfowej na nieobjęta Akcją, będziesz zobowiązany do zwrotu Dofinansowania w wysokości proporcjonalnej do skrócenia okresu obowiązywania porozumienia, jeżeli zmiana spowodowana będzie celowym zaniechaniem poboru paliwa gazowego do celów grzewczych.

 

Czy jeśli rozwiążę umowę z PGNiG OD przed upływem 36 miesięcy od otrzymania Dofinansowania, będę musiał zwrócić Dofinansowanie?

Tak. Do zwrotu będzie kwota wyliczona proporcjonalnie do końca okresu zawartego w porozumieniu.

 

Czy mogę wziąć Dofinansowanie na kilka domów/palenisk?

Nie. Możesz otrzymać tylko jedno Dofinansowanie dla tylko dla jednego punktu poboru.

 

Czy poprawne złożenie wszystkich dokumentów oznacza przyznanie Dofinansowania?

Gwarancją przyznania Dofinansowania jest pozytywna weryfikacja dokumentów i otrzymanie drogą listowną podpisanego przez obie strony porozumienia dotyczącego wypłaty.

 

Czy jeśli mam stary kocioł gazowy mogę ubiegać się o Dofinansowanie?

Z Akcji może skorzystać każdy Klient (osoba fizyczna będąca konsumentem) wykorzystujący paliwo gazowe do innych celów niż grzewcze.

 

Co jeśli nie jestem klientem gazowym PGNiG a chciałbym skorzystać z Dofinansowania?

Akcja przewidziana jest dla Odbiorców (osób fizycznych będących konsumentami) wykorzystujących dotychczas kotły lub paleniska na paliwo stałe jako źródła ogrzewania i chcących przejść na system gazowy. Jeśli podpiszesz z nami umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego oraz złożysz komplet dokumentów potwierdzających zakończenie procesu likwidacji urządzeń na paliwo stałe, możesz przystąpić do Akcji. Zachęcamy do zapoznania się regulaminem.

 

Czy jeśli skorzystałem z Dofinansowania gminnego/samorządowego/rządowego mogę skorzystać z programu PGNiG?

Tak, Regulamin Akcji nie wprowadza ograniczeń w tym zakresie.

 

Czy jeśli korzystam z akcji „Przełącz się na gaz”, mogę uczestniczyć w „Dofinasowanie nawet do 3000 zł” lub „Dofinansowanie nawet do 3000 zł – II EDYCJA”?

Tak. Skorzystanie z programu „Przełącz się na gaz” nie wyklucza uczestnictwa z Akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” lub „Dofinansowanie nawet do 3000 zł – II EDYCJIA”.

 

Czy jeśli kupiłem kocioł i zlikwidowałem palenisko przed 2 maja 2018 r. mogę ubiegać się o Dofinansowanie?

Aby przystąpić do Akcji musisz przedłożyć oryginały lub notarialnie poświadczone kopie faktur lub rachunków wystawionych na Twoje nazwisko od 5 kwietnia 2018 r. i potwierdzających wartości kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem i montażem kotła kondensacyjnego.

 

Czy jeśli kupiłem kocioł w kwocie niższej niż 3000 złotych dostanę równowartość kotła w formie Dofinansowania?

Wysokość zależy od dostępnych wariantów Akcji, a nie od kosztów zakupu pieca.

 

Na ile lat podpisuję umowę na gaz?

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawierana jest na czas nieokreślony, choć uczestnik akcji zobowiązuje się do pobierania gazu przez okres 36 miesięcy, które są liczone od daty zawarcia porozumienia a nie zawarcia umowy. 

 

Nie jestem klientem PGNiG. Ile czasu zajmie mi przyłączenie się do sieci? Czy zmieszczę się w ramach czasowych programu PGNiG?

Czas przyłączenia do sieci gazowej określa obsługujący siec dystrybucyjną operator. W celu określenia możliwości oraz terminu realizacji przyłączenia możesz za naszym pośrednictwem złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, które stanowią podstawę do uzyskania odpowiedzi od operatora.

 

Czy muszę – jeśli tak to przez jaki okres - wykazywać, że korzystam z gazu do ogrzewania w PGNiG OD?

Przez okres 36 miesięcy, które są liczone od daty zawarcia porozumienia, zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia, czy wykorzystujesz paliwo gazowe do celów grzewczych. W tym celu , za pośrednictwem osób przez niego upoważnionych, możemy przeprowadzić w punkcie poboru gazu dla którego zostało przyznane dofinansowanie kontrolę, o której poinformujemy 3-dniowym wyprzedzeniem.

 

Kiedy i w jakiej formie będzie wypłacane Dofinansowanie?

Kwota Dofinansowania zostanie wypłacona w terminie do 60 dni (od daty zawartej w obustronnie podpisanym porozumieniu) w formie przelewu na wskazane przez Ciebie konto bankowe po pozytywnej weryfikacji złożonych przez Ciebie dokumentów.

 

Skąd dowiem się, że otrzymałem Dofinansowanie?

Potwierdzeniem przyznania Dofinansowania jest informacja o pozytywnym zweryfikowaniu złożonych przez Ciebie dokumentów, otrzymanie przez Ciebie drogą listowną obustronnie podpisanego porozumienia oraz wpływ kwoty na Twoje konto bankowe.

 

Czy będę musiał zapłacić podatek dochodowy od uzyskanego Dofinansowania?

Dofinansowanie jest opodatkowane podatkiem zryczałtowanym według zasad określonych w art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT). Jeżeli Dofinasowanie przekroczy kwotę określoną w art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy PIT - dochód z tego tytułu podlegać będzie opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%.

Dofinansowanie dla Odbiorców niedysponujących Kartą Dużej Rodziny nie przekracza kwoty określonej w powyższym artykule i nie podlega opodatkowaniu. Natomiast Dofinansowanie przewidziane dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny podlega opodatkowaniu.

Mając to na uwadze, takiemu Odbiorcy przyznamy kwotę Dofinansowania w wysokości 3.333 zł, z której zostanie potrącony zryczałtowany podatek 10% dochodowy w wysokości 333 zł. W związku z tym, jeśli skorzystasz z wariantu I, musisz się zobowiązać do udostępnienia wszelkich danych wymaganych zgodnie z przepisami prawa podatkowe celem odprowadzenia przez nas należnego podatku. Dochód opodatkowany podatkiem zryczałtowanym nie jest wykazywany w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Czy kwotę Dofinansowania mogę zamienić na rabat na fakturze na paliwo gazowe?

Kwota Dofinansowania wypłacana jest na Twoje konto bankowe i od Ciebie zależy w jaki sposób rozdysponujesz tę kwotę.

 

Obecnie korzystam z gazu do podgrzewania wody i gotowania i nie mam gazowej instalacji wewnętrznej do ogrzewania. Czy muszę to gdzieś zgłosić?

W celu rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej musisz uzyskać od operatora warunki przyłączenia do sieci gazowej, uwzględniające zmianę wykorzystania paliwa gazowego oraz we własnym zakresie zlecić przeprowadzenie inwestycji wybranemu wykonawcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia. 

 

Czy tylko osoba fizyczna może przystąpić do programu Dofinansowania?

Tak, zgodnie z zapisami regulaminu Akcji przystępującym może zostać każdy Odbiorca - osobą fizyczną będąca konsumentem.

 

Czy można odwołać się od decyzji o nieprzyznaniu Dofinansowania? Jeśli tak to w jaki sposób?

Tak, przysługuje Ci prawo do wniesienia reklamacji. Reklamację możesz wnieść w terminie 14 dni od otrzymania informacji o negatywnej weryfikacji dokumentów lub oświadczenia o rozwiązaniu porozumienia. Reklamacja powinna zawierać: Twoje imię i nazwisko, adres, dokładny opis przedmiotu reklamacji oraz Twój podpis. O szczegółach procesu reklamacji dowiesz się TUTAJ.
Reklamację możesz złożyć:

 •  bezpośrednio w najbliższym Biurze Obsługi Klienta;
 • pisemnie na adres: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa z dopiskiem „kocioł”;
 • drogą elektroniczną na adres kociol@pgnig.pl;
 •  elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://pgnig.pl/dla-domu/formularz-kontaktowy.

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpią w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

Kiedy upływa termin składania wniosków i kiedy kończy się Akcja?

Możliwość przystąpienia do Akcji 

 • „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” trwa do momentu wyczerpania puli Dofinansowań, ale nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
 • "Dofinansowanie nawet do 3000 zł – II edycja” trwa do momentu wyczerpania puli Dofinansowań, ale nie później niż do 31 maja 2019 r.