Dobiega końca budowa OP Połęcko

Kończy się etap I a inwestycji związnej z zagospodarowaniem złoża ropy naftowej Połęcko. Zadanie polega na przygotowaniu do eksplatacji odwiertów Połęcko-3k i Połęcko-4k. Ośrodek Produkcyjny podlegać będzie Koplani Ropy Naftowej Kije. Trwa etap I b związany z budową instalacji odsiarczania. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec kwietnia.