Aktualności

Drukuj
09.08.2018
Udana rewitalizacja na złożu Przemyśl

Sukcesem zakończyła się intensyfikacja produkcji z odwiertu Przemyśl-49. Wkrótce PGNiG przystąpi do rewitalizacji kolejnych otworów na największym złożu gazu w Polsce.

03.08.2018
Konsumpcja gazu w Polsce rośnie. Spada udział importu gazu z Rosji, rośnie udział importu LNG

W nawiązaniu do doniesień medialnych spółki Gazprom, PGNiG informuje, że tempo wzrostu importu gazu w postaci skroplonej - LNG (zakontraktowanego w Katarze, Norwegii i USA) było 10-krotnie wyższe niż dynamika wzrostu importu gazu rosyjskiego.

01.08.2018
PGNiG upamiętniło 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Przez 63 noce zabytkowy komin na terenie centrali PGNiG w Warszawie będzie podświetlony na biało-czerwono. W ten sposób Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uczci walki w stolicy i pamięć o Powstańcach.

27.07.2018
Polsko-amerykańskie rozmowy o LNG

Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PGNiG SA spotkał się z Francisem Fannon, Zastępcą Sekretarza Stanu ds. Energii USA. Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na europejskim rynku energetycznym oraz współpracy w zakresie rynku LNG pomiędzy Polską i USA.  

26.07.2018
Zmiana taryfy na gaz dla gospodarstw domowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 5,9-procentowy wzrost ceny paliwa gazowego dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Jednocześnie bez zmian pozostają stawka za abonament i obniżona w marcu tego roku o 7,37 procent opłata dystrybucyjna za transport gazu. Zmiana taryfy spowodowana jest rosnącymi cenami gazu, ropy i energii na rynkach światowych. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 10 sierpnia do 31 grudnia 2018 roku.

30.06.2018
Korzystne dla PGNiG orzeczenie Trybunału Arbitrażowego w sporze z Gazpromem

Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego.

26.06.2018
PGNiG kupuje LNG w USA i buduje pozycję globalnego gracza

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisało porozumienia z dwoma producentami LNG z USA dotyczące długoterminowych kontraktów na zakup tego surowca. Spółka konsekwentnie realizuje cele określone w strategii – buduje zdywersyfikowany portfel dostaw gazu oraz rozwija międzynarodowy handel na rynku LNG.

26.06.2018
PGNiG i Venture Global LNG podpisały porozumienie na zakup LNG w USA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz firma Venture Global LNG podpisały porozumienie dotyczące warunków zakupu skroplonego gazu ziemnego z terminali Calcasieu Pass LNG i Plaquemines LNG.

26.06.2018
PGNiG i Port Arthur LNG podpisały porozumienie na zakup LNG w USA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz firma Port Arthur LNG z USA, spółka zależna Sempra LNG & Midstream, podpisały porozumienie dotyczące warunków zakupu skroplonego gazu ziemnego z terminalu Port Arthur.

22.06.2018
PGNiG świętuje 50-lecie górnictwa naftowego w Zielonej Górze

Geolodzy, wiertnicy i górnicy naftowi spotkali się w Filharmonii Zielonogórskiej, aby uczcić pół wieku historii górnictwa naftowego na zachodzie Polski. We wsi Zatonie, gdzie w 1968 r. miał miejsce pierwszy odwiert, odsłonięto głowicę eksploatacyjną symbolizującą wydarzenia sprzed lat.