Aktualności

Drukuj
23.05.2018
Stabilne wyniki GK PGNiG w I kw. 2018, przychody ze sprzedaży o 14% wyższe niż przed rokiem

Obroty Grupy Kapitałowej PGNiG wyniosły w I kwartale br. 13,25 mld zł, a zysk netto osiągnął wartość 1,57 mld zł. Systematycznie maleje udział gazu z kierunku wschodniego w imporcie, który zmniejszył się w ciągu roku z 84 do 78 proc. Dostawy LNG do Polski były wyższe o 31 proc. w porównaniu z I kwartałem 2017 roku.

10.05.2018
Nowe złoże gazu pod Rzeszowem

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało przemysłowe przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K zlokalizowanego w miejscowości Budy Głogowskie (powiat rzeszowski). Spółka szacuje, że wydobycie z nowego złoża może wynieść ok. 20 mln m3 wysokometanowego gazu rocznie.

09.05.2018
Plany zagospodarowania złóż Ærfugl i Skogul zatwierdzone

Norweskie Ministerstwo Ropy i Energii zatwierdziło dokumentację geologiczną i plany zagospodarowania dla dwóch złóż, w których udziały posiada PGNiG Upstream Norway. Rozpoczęcie wydobycia planowane jest na 2020 rok.

27.04.2018
Fundacja PGNiG: Lekcja czystego powietrza w Skawinie

Dzięki eksperymentom i zabawom uczniowie skawińskich szkół dowiedzieli się, jak walczyć ze smogiem. W lekcji zorganizowanej przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wzięli udział Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste powietrze”, Maciej Woźniak, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA oraz Tomasz Ożóg, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

27.04.2018
PGNiG i ORLEN Upstream kontynuują poszukiwanie gazu ziemnego w Wielkopolsce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz ORLEN Upstream rozpoczęły wiercenie kolejnego otworu w ramach wspólnego projektu Płotki. Prace na odwiercie Chwalęcin-1K potrwają około 80 dni. Oprócz prac wiertniczych obie spółki przygotowują się do zagospodarowania kolejnego złoża.

24.04.2018
Ruszyła III edycja Programu stażowego "Energia dla przyszłości"

Ministerstwo Energii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, PGE Polska Grupa Energetyczna SA oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN SA organizują roczny, płatny staż w ramach III edycji programu stażowego „Energia dla przyszłości”.

19.04.2018
LOTOS i PGNiG będą rozwijać rynek LNG nad Bałtykiem

LOTOS Asfalt Sp. z o.o. oraz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., spółki z Grupy Kapitałowej LOTOS i PGNiG, będą wspólnie oferowały usługę bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu. Umowa o współpracy została popisana 19 kwietnia br. podczas konferencji, poświęconej przyszłości LNG jako paliwa żeglugowego na Bałtyku. Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie gazoportu w Świnoujściu.

05.04.2018
Wymień w domu piec na gazowy – dostaniesz dofinansowanie nawet do 3000 zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo kontynuuje działania, zmierzające do poprawy jakości powietrza w Polsce i rozpoczyna program, w ramach którego osoby zainteresowane zamianą dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne ogrzewanie gazowe mogą uzyskać dofinansowanie. Inicjatywa wpisuje się w rządowe działania antysmogowe i prorodzinne, dlatego w konferencji inauguracyjnej wzięli udział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

19.03.2018
PGNiG będzie współpracować z pakistańską spółką Mari Petroleum Company Limited

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisało porozumienie o partnerstwie strategicznym z drugim co do wielkości producentem gazu w Pakistanie. Dokument zakłada współpracę w obszarze upstream na rynku pakistańskim i poza jego granicami.

14.03.2018
Obniżenie łącznych kosztów dostaw gazu ziemnego dla gospodarstw domowych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął dwie decyzje ważne dla 6,5 mln polskich gospodarstw domowych. Od 1 marca  weszła w życie nowa taryfa Polskiej Spółki Gazownictwa, obniżająca o 7,4 proc. stawki za transport (dystrybucję) gazu dla gospodarstw domowych. Od 1 kwietnia wejdzie w życie decyzja Prezesa URE skutkująca nieznacznym 1 proc. wzrostem ceny gazu dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny. Koszty opłat i stawek za transport (dystrybucję) gazu stanowią około 35 proc. faktury za gaz.