Przyłącz się do nas

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli ... Jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

Przyłączenie Firm do sieci gazowej przebiega odmiennie w stosunku do tych Klientów, którzy:

  • przynależą do grupy przyłączeniowej B podgrupy I tj. deklarujących odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilościach nie większych niż 25 m3/h,
  • przynależą do grupy przyłączeniowej A, grupy przyłączeniowej B podgrupy II tj. deklarujących odbiór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości powyżej 10 m3/h albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilościach większych niż 25 m3/h.

Zapoznaj się z procedurą przyłączenia do sieci gazowej: