Energia elektryczna dla Twojej firmy

Szukasz oszczędności w swojej firmie?

Zmień sprzedawcę energii elektrycznej na PGNiG Obrót Detaliczny.

Klientom, którzy skorzystają z naszej oferty zapewniamy:

 • gwarancję stałej ceny w trakcie trwania kontraktu,
 • indywidualną obsługę świadczoną przez Doradców Biznesowych w całej Polsce,
 • minimum formalności przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej znajdziecie Państwo w sekcji "Jak zmienić sprzedawcę?" oraz u Indywidulanego Doradcy Biznesowego, do którego dane kontaktowe znajdują się w biznes24.pgnig.pl

PGNiG Obrót Detaliczny to ogólnopolski sprzedawca energii elektrycznej

Od 2011 roku posiadamy koncesję na sprzedaż energii elektrycznej, a od 2011 roku jako koncesjonowany ogólnopolski sprzedawca energii elektrycznej, dajemy naszym Klientom mozliwość jednoczesnego korzystania z energii elektrycznej i paliw gazowych. Nasze oferty konstruujemy z myślą o wygodzie i optymalizacji kosztów ponoszonych przez naszych Klientów.

Sprzedawana przez nas energia elektryczna pochodzi również z odnawialnych źródeł energii, co świadczy o tym, że jesteśmy odpowiedzialnym i proekologicznie działającym sprzedawcą. Celem naszej firmy w zakresie sprzedaży energii elektrycznej jest nie tylko zaspokojenie indywidualnych potrzeb naszych Klientów, ale jednocześnie troska o środowisko naturalne.

W ramach Grupy Kapitałowej zajmujemy się również wytwarzaniem energii elektrycznej wykorzystując do tego celu proces kogeneracji (jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i ciepła) w naszych elektrociepłowniach.

Dlaczego warto zostać naszym Klientem

PGNiG Obrót Detaliczny to zaufany partner w biznesie

 • Jesteśmy jednym z największych koncernów multienergetycznych w Polsce.
 • Jesteśmy niezależni. Sami pozyskujemy energię elektryczną i sprzedajemy ją na terenie całego kraju.
 • Jesteśmy dla każdego. Możemy zaspokajać potrzeby energetyczne pojedynczych obiektów i dużych zakładów przemysłowych.
 • Jesteśmy dobrze zorganizowani. Posiadamy liczną sieć Biur Obsługi Klienta w całym kraju i oferujemy indywidualną obsługę świadczoną przez Doradców Biznesowych we wszystkich Regionach.
 • Jesteśmy profesjonalni w tym, co robimy. Zatrudniamy dobrze wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Nasi Doradcy Biznesowi świadczą wysokiej jakości usługi  związane m. in.  ze sprzedażą energii elektrycznej, ale jednocześnie inwestujemy w nasz Kapitał Ludzki.
 • Jesteśmy konkurencyjni, bo oferujemy dogodne sposoby rozliczania i pomoc w rozliczaniu formalności, a także załatwiamy wszelkie formalności za Klienta w procesie zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

Dostępna oferta produktowa

 1. Stała cena – stały poziom ceny przez cały okres dostawy
 • Łatwość w długoterminowym planowaniu wydatków Twojego Biznesu
 • Pełna kontrola wydatków dzięki stałej cenie energii elektrycznej
 • Bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej
 • Brak dodatkowych kosztów
 • Pełne bilansowanie dostaw po stronie Sprzedawcy
 1. Produkt indeksowany – przejrzysta i czytelna formuła cenowa
 • Zakup paliwa gazowego w oparciu o aktualne notowania Towarowej Giełdy Energii
 • Pełne bilansowanie dostaw po stronie Sprzedawcy
 • Indywidualne doradztwo przy zakupie energii
 1. Produkt transzowy – elastyczność w zakupie energii
 • Zakup energii elektrycznej w elastycznych transzach
 • Optymalizacja ryzyka związanego z zakupem energii
 • Indywidualne doradztwo przy zakupie energii
 • Nowoczesne podejście do zakupów energii

Jak zmienić sprzedawcę prądu?

Zmiana sprzedawcy odbywa się wczterech prostych krokach:

 1. Jeśli jesteś naszym Klientem, wejdź na biznes24.pgnig.pl i skontaktuj się z Indywidualnym Doradcą Biznesowym, który przedstawi ofertę sprzedaży energii elektrycznej. Jeśli nie jesteś Klientem PGNIG, skontaktuj się przez formularz zgłoszeniowy.
 2. Podpisz pełnomocnictwo do procesu zmiany sprzedawcy.

Jest to niezbędne do tego, aby PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. jako firma mogła reprezentować Klienta w procesie zmiany sprzedawcy i załatwić w jego imieniu wszelkie formalności związane  z tym procesem. Wygląda to w ten sposób, że PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.:

 • wypowiada dotychczasową umowę poprzedniemu sprzedawcy,
 • zawiera (o ile to konieczne) umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 1. Podpisz nową umowę sprzedaży energii elektrycznej i oświadczenie o tytule prawnym do lokalu.

Umowa sprzedaży wejdzie w życie z momentem wygaśnięcia dotychczasowej umowy kompleksowej bądź umowy sprzedaży pod warunkiem pozytywnego zakończenia procedury zmiany sprzedawcy przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

 1. Zostaw niezbędne dokumenty do procesu zmiany sprzedawcy:
 • Ostatnią fakturę za energię elektryczną (faktura za energię elektryczną powinna zawierać trzy kolejne miesiące zużycia w danym roku)
 • Dokumenty rejestrowe (KRS/CEiDG; jeżeli nie ma to NIP; REGON/GUS) - należy wydrukować ze strony www
 • Oświadczenie o tytule prawnym do lokalu
 • Inne - jeśli są konieczne (umowa spółki cywilnej, oświadczenia Klienta, pisma aktualizujące, akty powołania, inne pełnomocnictwa)
 • Pełnomocnictwo do podpisywania umów - w przypadku, gdy umowa podpisywana jest przez pełnomocnika

Po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy:

 • dystrybucja energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy dystrybucyjnej z dotychczasowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Klienta;
 • sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedaży zawartej z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.;
 • Klient otrzymywać będzie dwie faktury - jedną od dotychczasowego dostawcy energii (OSD) z opłatami za dystrybucję energii oraz drugą - od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. - za sprzedaż energii.

 

Standardowy cennik energii elektrycznej dla odbiorców, którzy nie korzystają z aktualnej oferty sprzedaży energii elektrycznej PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. na rok 2018:

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Standardowy cennik energii elektrycznej na rok 2018 pdf 48.4 kB