Instytucje Publiczne

Oferta skierowana przede wszystkim do sektora finansów publicznych m.in. do:

 • Organów władzy publicznej
 • Jednostek samorządu terytorialnego 
 • Jednostek budżetowych
 • Samorządowych zakładów budżetowych 
 • Oraz pozostałych podmiotów z sektora finansów publicznych 

Podstawowe akty regulujące procedurę zakupu paliwa gazowego oraz energii elektrycznej to:

 • Ustawa Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa Prawo energetyczne
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 

Sektor publiczny, w tym samorządy zajmują szczególne miejsce w działalności PGNiG Obrót Detaliczny  Sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zapraszamy przedstawicieli sektora finansów publicznych do skorzystania z profesjonalnego doradztwa wraz z możliwością zaproponowania oferty, która pozwoli Państwu obniżyć koszty zakupu paliwa gazowego i energii elektrycznej.

Dzięki nam zyskasz

 • Kompleksową obsługę
 • Profesjonalnego, dedykowanego Doradcę Klienta Instytucjonalnego
 • Indywidualne podejście do każdego problemu

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z uwolnionego rynku?

 • Kontynuować zakup od dotychczasowego sprzedawcy (firmy energetycznej) bez konieczności przeprowadzania przetargu – dotyczy umów zawartych przed 1 lipca 2007 roku na czas nieokreślony. W ramach tego trybu mogą Państwo zawrzeć z dotychczasowym dostawcą aneks obniżający cenę.
 • Dokonać swobodnego wyboru dostawcy bez konieczności przeprowadzania postępowania    w przypadku gdy wartość zamówienie nie przekracza 30 000 euro.

W przypadku chęci skorzystania z jednego z wyżej wymienionych wariantów prosimy o kontakt.

 • Ogłosić postępowanie o udzielenie zamówienia stosując Prawo zamówień publicznych.

Skontaktuj się z nami

Pomożemy i doradzimy w zakresie:

 1. Udzielenia informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia,
 2. W sprawach technicznych,
 3. Konsultacji w obszarze specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 4. Określenia warunków umowy,

skontaktuj się z naszym Doradcą pod:

przetargiOD@pgnig.pl

tel. +48 22 589 47 35

lub z właściwym Regionem Sprzedaży.