Taryfa

Informacja w zakresie Cennika „Gaz dla Biznesu” - Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o. w zakresie obrotu Paliwami gazowymi dla Odbiorców innych niż Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych

W związku z ustaniem obowiązku PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. przedstawiania do zatwierdzenia taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wobec odbiorców niebędących konsumentami, informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. wprowadzamy do stosowania Cennik „Gaz dla Biznesu”- Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z o.o.

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • nowe ceny Paliwa gazowego, odzwierciedlające aktualną sytuację rynkową,
 • ograniczenie zakresu Cennika jedynie do odbiorców niebędących odbiorcami w gospodarstwie domowym,
 • zmianę nazewnictwa Grup taryfowych – dotychczasowe Grupy taryfowe o nazwach „W” zostają nazwane „BW”,
 • zasady kwalifikacji do Grup taryfowych,
 • likwidację kryterium rozróżnienia Grup taryfowych z uwagi na ciśnienie w miejscu dostarczania Paliwa gazowego, kryterium nierównomierności poboru, miejsce odbioru
 • likwidację kryterium rozróżnienia Grup taryfowych z uwagi na miejsce odbioru Paliwa gazowego wg sieci OSP lub OSD,
 • wprowadzenie możliwości złożenia oświadczenia o wyborze nowej grupy taryfowej od BW.-1.1 do BW-3.12T drogą elektroniczną,
 • wprowadzenie opłaty handlowej w miejsce opłaty abonamentowej.Informacja nt.

> Komunikatu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr 76/2018) w sprawie zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE

Zasady kwalifikacji do grup taryfowych

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego - gaz wysokometanowy grupy E, gaz zaazotowany podgrup Ls oraz Lw,
 • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilościach do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, gazu ziemnego zaazotowanego,
 • mocy umownej (maksymalnej ilości paliwa gazowego, którą można odebrać w ciągu godziny, określonej na dany rok w Umowie) - dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe z Sieci dystrybucyjnej w ilościach powyżej 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego oraz dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe z Sieci przesyłowej,
 • systemu rozliczeń - według częstotliwości rozliczeń Odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilościach do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, gazu ziemnego zaazotowanego,

Szczegółowe zasady kwalifikacji do grup taryfowych znajdują się w aktualnie obowiązującym Cenniku

Cennik dla biznesu

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • 2019 02 15 Taryfa nr 7 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. pdf 507.88 kB
 • Cennik gaz dla biznesu nr 3 pdf 282.05 kB
 • 2018 09 14 Zmiana taryfy Polskiej Spółki Gazownictwa sp z o o pdf 2.93 MB

Archiwum taryf