Taryfa

Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 04.01.2017 roku taryfą, po raz kolejny obniżyliśmy cenę sprzedaży gazu ziemnego.

Obniżka cen sprzedaży paliwa gazowego obowiązuje od 18 lutego 2017 r. i nie wymaga od odbiorców wykonywania żadnych dodatkowych czynności.

Zmiany Taryfy w zakresie obrotu paliwami gazowymi dotyczą wyłącznie zmiany ceny za paliwo gazowe. Stawki opłat abonamentowych oraz opłaty za dostarczenie paliwa gazowego pozostają na tym samym poziomie.

Okres obowiązywania taryfy

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 obowiązuje w okresie 01.01 - 31.03.2018.

 •     Zmiana Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 została zatwierdzona 14 grudnia 2017 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 •     Zmiana Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi Nr 6 weszła w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zasady kwalifikacji do grup taryfowych

Odbiorców kwalifikuje się do grup taryfowych stosownie do:

 • miejsca odbioru paliwa gazowego - według Operatora, z Sieci którego następuje pobór,
 • rodzaju pobieranego paliwa gazowego - gaz wysokometanowy grupy E, gaz zaazotowany podgrup Ls oraz Lw,
 • rocznej ilości pobieranego paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilościach do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, gazu ziemnego zaazotowanego,
 • mocy umownej (maksymalnej ilości paliwa gazowego, którą można odebrać w ciągu godziny, określonej na dany rok w Umowie) - dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe z Sieci dystrybucyjnej w ilościach powyżej 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego oraz dla Odbiorców pobierających paliwa gazowe z Sieci przesyłowej,
 • nierównomierności poboru paliwa gazowego,
 • systemu rozliczeń - według częstotliwości rozliczeń Odbiorców pobierających paliwo gazowe w ilościach do 110 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego, gazu ziemnego zaazotowanego,
 • ciśnienia w miejscu dostarczania paliwa gazowego - dla Odbiorców pobierających paliwo gazowe z Sieci dystrybucyjnej

Szczegółowe zasady kwalifikacji do grup taryfowych znajdują się w aktualnie obowiązującej Taryfie.

Taryfy obowiązujące

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. nr 6 - obowiązująca w okresie 1.01.2018 - 31.03.2018 pdf 454.3 kB
 • kB
 • Taryfa PSG sp. z o.o. Nr 3 dla Usług Dystrybucji Paliw Gazowych i Usług Regazyfikacji Skroplonego Gazu Ziemnego - obowiązująca w okresie 01.07 - 31.12.2016 pdf 1.02 MB

Archiwum taryf

Cenniki obowiązujące

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Cennik - Gaz dla Biznesu pdf 529.5 kB