Przestroga przed nieuczciwymi praktykami konkurencji

Szanowni Klienci,

otrzymaliśmy sygnały o przejawach nieuczciwych praktyk stosowanych przez naszą konkurencję. Osoby podszywające się pod pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. krążą po domach, podają się za naszych przedstawicieli i wymuszają na klientach podpisanie rzekomo nowych umów sprzedaży gazu ziemnego, powołując się przy tym na zmiany organizacyjne w Spółce.

Pragniemy przestrzec wszystkich Państwa przed pochopnym podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów bez uprzedniej weryfikacji ich treści oraz bez sprawdzenia osoby, która owe dokumenty nam przedstawia.

Prosimy pamiętać, że:

  • Umowy na dostawę gazu ziemnego podpisujemy wyłącznie w placówkach naszej firmy.
  • Pracownicy PGNiG Obrót Detaliczny nie odwiedzają klientów w domach.
  • Żadna firma zewnętrzna nie prowadzi sprzedaży w imieniu PGNiG Obrót Detaliczny i nie ma uprawnień do reprezentowania jej interesów.
  • Wszelkie próby zastraszania i zmuszania do podpisania umowy uderzają w Twoją wolność konsumencką.
  • Zmiany organizacyjne i zmiany jednostek rozliczeniowych nie wymuszają konieczności podpisywania nowych umów i aneksów do umów.

Jeżeli jednak zdarzyła się taka sytuacja i podpisałeś umowę poza lokalem przedsiębiorstwa pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw konsumentów, możesz od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Nie bądź bierny - reaguj.

Legitymuj i zgłaszaj do nas wszelkie nieprawidłowości. Poinformuj nas o sytuacjach, w których osoba odwiedzająca Cię w domu i powołująca sie na naszą firmę będzie sugerowała Ci podpisanie nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego.

Akwizytorów odstraszysz poprzez propozycję weryfikacji ich tożsamości za pośrednictwem naszej infolinii:

801 809 900 - z telefonu stacjonarnego *
32 737 88 88 - z telefonu komórkowego **

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-19:00

* Opłata jak za jednostkę taryfikacyjną połączenia lokalnego
** Całkowity koszt połączenia ponosi dzwoniący