Efektywność energetyczna

Ilość zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej.

Środki poprawy efektywności energetycznej

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.) działania w celu poprawy efektywności energetycznej podejmują osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię wykorzystując w szczególności następujące rodzaje przedsięwzięć:

  • izolacja instalacji przemysłowych:
  • przebudowa lub remont budynków;
  • modernizacja:

a) urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
b) oświetlenia,
c) urządzeń potrzeb własnych,
d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

  • odzysk energii w procesach przemysłowych;
  • ograniczenie:

a) przepływów mocy biernej,
b) strat sieciowych w ciągach liniowych,
c) strat w transformatorach;

  • stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ciepła użytkowego w kogeneracji, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Szczegółowe informacje na temat poprawy efektywności energetycznej zostały opisane w zakładce "Jak oszczędzać energię".

Średnie zużycie paliwa gazowego oraz energii elektrycznej dla Odbiorców zakwalifikowanych do poszczególnych grup taryfowych

Średnie zużycie paliwa gazowego dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W.*

Średnie zużycie paliwa gazowego
per PPG - 2018

Roczne

Miesięczne

Dzienne

Grupa taryfowa

[m3]

[kWh]

[m3]

[kWh]

[m3]

[kWh]

W-1

111,86

1 253,78

9,32

104,48

0,31

3,44

W-1.1

106,28

1 191,17

8,86

99,26

0,29

3,27

W-1.2

153,46

1 722,89

12,79

143,57

0,42

4,73

W-1.12T

208,93

2 342,72

17,41

195,23

0,57

6,44

W-2

689,00

7 723,35

57,42

643,61

1,89

21,22

W-2.1

666,18

7 467,21

55,51

622,27

1,83

20,51

W-2.2

802,39

9 008,57

66,87

750,71

2,20

24,75

W-2.12T

739,52

8 288,77

61,63

690,73

2,03

22,77

W-3

2 122,99

23 757,97

176,92

1 979,83

5,83

65,27

W-3.6

2 150,90

24 082,43

179,24

2 006,87

5,91

66,16

W-3.9

2 215,75

24 759,46

184,65

2 063,29

6,09

68,02

W-3.12T

1 942,09

21 677,44

161,84

1 806,45

5,34

59,55

W-4

12 602,67

141 033,86

1 050,22

11 752,82

34,62

387,46

 

Średnie zużycie paliwa gazowego dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) grupy taryfowe o symbolu Z.*

Średnie zużycie paliwa gazowego
per PPG - 2018

Roczne

Miesięczne

Dzienne

Grupa taryfowa

[m3]

[kWh]

[m3]

[kWh]

[m3]

[kWh]

Z-1

155,72

1 254,78

12,98

104,56

0,43

3,45

Z-1.1

143,84

1 158,73

11,99

96,56

0,40

3,18

Z-1.2

201,66

1 627,70

16,80

135,64

0,55

4,47

Z-1.12T

244,23

1 969,88

20,35

164,16

0,67

5,41

Z-2

964,27

7 770,03

80,36

647,50

2,65

21,35

Z-2.1

930,29

7 490,68

77,52

624,22

2,56

20,58

Z-2.2

961,00

7 749,46

80,08

645,79

2,64

21,29

Z-2.12T

1 025,84

8 275,22

85,49

689,60

2,82

22,73

Z-3

2 983,98

24 086,53

248,66

2 007,21

8,20

66,17

Z-3.6

3 119,62

25 182,30

259,97

2 098,52

8,57

69,18

Z-3.9

2 937,81

23 720,96

244,82

1 976,75

8,07

65,17

Z-3.12T

2 533,04

20 436,17

211,09

1 703,01

6,96

56,14

Z-4

18 532,88

149 577,59

1 544,41

12 464,80

50,91

410,93

 

Średnie zużycie paliwa gazowego dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) grupy taryfowe o symbolu S.*

Średnie zużycie paliwa gazowego
per PPG - 2018

Roczne

Miesięczne

Dzienne

Grupa taryfowa

[m3]

[kWh]

[m3]

[kWh]

[m3]

[kWh]

S-1

154,67

1 375,72

12,89

114,64

0,42

3,78

S-1.1

141,26

1 256,34

11,77

104,69

0,39

3,45

S-1.2

199,79

1 774,79

16,65

147,90

0,55

4,88

S-1.12T

365,68

3 253,95

30,47

271,16

1,00

8,94

S-2

959,60

8 541,81

79,97

711,82

2,64

23,47

S-2.1

938,83

8 354,96

78,24

696,25

2,58

22,95

S-2.2

973,60

8 641,80

81,13

720,15

2,67

23,74

S-2.12T

1 004,64

8 949,43

83,72

745,79

2,76

24,59

S-3

2 691,18

23 919,67

224,26

1 993,31

7,39

65,71

S-3.6

2 738,04

24 327,58

228,17

2 027,30

7,52

66,83

S-3.9

2 673,78

23 772,00

222,82

1 981,00

7,35

65,31

S-3.12T

2 508,08

22 324,66

209,01

1 860,39

6,89

61,33

S-4

18 137,09

161 157,77

1 511,42

13 429,81

49,83

442,74

 

Średnie zużycie energii elektrycznej dla Odbiorców w poszczególnych grupach taryfowych*

Średnie zużycie energii elektrycznej per PPE - 2018

Roczne

Miesięczne

Dzienne

Grupa taryfowa

[kWh]

[kWh]

[kWh]

B1-B2 (przyłączeniowa III)

887 200,60

73 933,38

2 437,36

C2 (przyłączeniowa IV)

132 569,08

11 047,42

364,20

C1-G (przyłączeniowa V)

3 567,71

297,31

9,80

 

*Informację opracował Dział Analiz Strategicznych na podstawie materiałów własnych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.