Przełącz się na gaz II edycja - FAQ

1. W jaki sposób mogę przystąpić do Programu?

Do Programu można przystąpić podpisując Deklarację w najbliższym BOK lub mobilnym POK na terenie obszaru objętym Programem „Przełącz się na gaz - II edycja”.

2. W moim mieście nie ma BOKu ani mBOKu PGNiG. Czy do Programu ‘Przełącz się na gaz” mogę przystąpić przez internet?

Na chwile obecną nie ma możliwości przystąpienia do Programu on-line. Deklarację przystąpienia do Programu należy złożyć osobiście odwiedzając najbliższy BOK lub mobilny POK, bądź też przesłać listownie.

3. Na czym polega Doradztwo PGNiG przy zmianie systemu ogrzewania?

W ramach Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”, PGNiG wspiera konsumenta w zakresie zmiany obecnego systemu ogrzewania:

Na etapie początkowym, konsument uzyskuje informację o:

 • przebiegu procesu przyłączeniowego i inwestycyjnego,
 • warunkach formalnych,
 • ustaleniu zakresu Inwestycji,
 • szacunkowych (poglądowych) kosztach inwestycji,
 • możliwościach pozyskania finansowania lub dofinansowania Inwestycji ze źródeł zewnętrznych,
 • ofercie kotłów gazowych oraz urządzeń towarzyszących różnych producentów.  

Po przystąpieniu do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”:

 • klient otrzymuje informację o warunkach uzyskania Dotacji celowej, wymogach formalnych i przebiegu procesu uzyskania Dotacji celowej, pod warunkiem, że właściwa ze względu na lokalizację Jednostka Samorządu Terytorialnego udziela Dotacji celowych oraz, że Inwestycja mieści się w zakresie rzeczowym zadań objętych Dotacjami celowymi.
 • dane Klienta, który przystąpił do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”, są przekazywane Partnerowi Technicznemu, w celu realizacji przygotowania indywidualnej oferty dla Klienta, oraz skorzystania z nieodpłatnych świadczeń opisanych w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”

Dla konsumentów, którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej, PGNiG:

 • udziela informacji o warunkach formalnych i przebiegu procesu przyłączeniowego:
 • udostępnia formularze i doradza przy wypełnieniu Wniosku o Określenie Warunków Przyłączenia,
 • udziela wsparcia w skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz złożeniu wniosku do Operatora Systemu Dystrybucyjnego,
 • w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - wspiera w wypełnieniu wniosku
  o zawarcie Umowy o Przyłączenie do sieci gazowej oraz podpisaniu Umowy.
 • w przypadku pytań konsumenta, udziela informacji nt. przebiegu całego procesu zmiany systemu ogrzewania oraz statusu prowadzonej sprawy.

4. Chcę zmienić system ogrzewania na gazowy, jak mogę dostać indywidualną ofertę?

Oferta szacunkowa – indywidualna jest przygotowywana w oparciu o wstępną kalkulację zmiany systemu ogrzewania, przygotowywaną bezpośrednio przez Doradcę w BOK lub w mobilnym POK na podstawie wywiadu z Klientem.

Oferta inwestycyjna – szczegółowa, opracowana zostanie przez Partnera Technicznego, po akceptacji ofert szacunkowej.

Partner Techniczny telefonicznie kontaktuje się bezpośrednio z klientem w przeciągu 24h.

5. W jaki sposób mogę się skontaktować z Partnerem Technicznym?

W ramach Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”, PGNiG ofertuje kompleksowe rozwiązanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania, niewymagające od klienta osobistego kontaktu z Partnerem Technicznym. W celu realizacji Programu, Partner Techniczny kontaktuje się telefonicznie bezpośrednio z klientem w przeciągu 24h od czasu złożenia Deklaracji. Wszelkie pytania dotyczące statusu sprawy, klient może kierować na adres e-mail: zmien.ogrzewanie@pgnig.pl lub telefonicznie do Contact Center (wybierając kolejkę Sprzedaż Kotłów).

6. Minął już tydzień a po złożeniu Deklaracji przystąpienia do Programu ‘Przełącz się na gaz’, nikt się ze mną nie kontaktował. Co mam zrobić?

W ramach Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”, PGNiG ofertuje kompleksowe rozwiązanie zmiany systemu ogrzewania, niewymagające od klienta osobistego kontaktu z Partnerem Technicznym. Wszelkie pytania dotyczące statusu sprawy, klient może kierować na adres e-mail: zmien.ogrzewanie@pgnig.pl lub telefonicznie do Contact Center (wybierając kolejkę Sprzedaż Kotłów).

7. Kto może otrzymać darmowy Kosztorys oraz Doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania?

Ze świadczenia darmowego Kosztorysu oraz usługi Doradztwa w zakresie zmiany systemu ogrzewania, może skorzystać każdy konsument, planujący zmianę systemu ogrzewania, który:

 • w mBOKu, BOKu lub mobilnym POKu podpisze Deklarację przystąpienia do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja” w terminie objętym Programem,
 • spełni warunki opisane w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”.

8. Kto może otrzymać darmowy Przegląd Gwarancyjny?

Ze świadczenia jednego bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego może skorzystać każdy klient PGNiG, który:

 • podpisze umowę z Partnerem Technicznym PGNiG, oraz podpisze w BOK lub mobilnym POK Deklarację przystąpienia do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”, w terminie objętym Programem,
 • spełni warunki zapisane w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”.

9. Nie jestem jeszcze Klientem PGNiG – nie mam wybudowanego przyłącza gazowego (np. dopiero buduję dom, zamierzam kupić mieszkanie itp.) i dopiero podpisuję pierwszą umowę z PGNiG.

Przystąpienie do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja” możliwe jest również dla konsumentów niebędących jeszcze klientami PGNiG, którzy nie mają zawartej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego oraz umowy o przyłączenie do sieci gazowej z OSD.

Nowi Klienci, którzy:

 • podpiszą umowę o przyłączenie do sieci gazowej z OSD,
 • podpiszą umowę sprzedaży paliwa gazowego z PGNiG w terminie obowiązywania Programu,
 • spełnią wszystkie warunki opisane w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”
 • nabywają prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń oferowanych przez PGNiG, określonych w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”.

10. Nie mam warunków do przyłączenia sieci gazowej, dostałem odmowną decyzję od OSD. Czy mogę skorzystać z Programu?

Niestety nie, warunkiem uczestnictwa w Programie jest użytkowanie gazu zmiennego zakupionego w PGNiG.

11. Skąd będę wiedział, czy została mi przyznana Dotacja celowa z Jednostki Samorządu Terytorialnego?

Informacja o decyzji o przyznaniu Dotacji będzie przesłana do Pani/Pana z właściwej Jednostki Samorządu Terytorialnego.

12. Dostałem odmowną decyzję w sprawie przyznania Dotacji Celowej, co mogę zrobić dalej?

PGNiG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuzyskania przez klienta Dotacji celowej wskutek niespełnienia przez klienta warunków uzyskania Dotacji celowej lub przyczyn leżących po stronie Jednostki Samorządu Terytorialnego udzielającej Dotacji celowej, w tym w szczególności zakończenia lub ograniczenia programu Dotacji celowych.

W przypadku otrzymania przez klienta odmownej decyzji dot. przyznania Dotacji Celowej, klient może kontynuować proces zmiany systemu ogrzewania oraz korzystać ze świadczeń określonych w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja” bez uwzględnienia dofinansowania inwestycji Dotacją Celową Jednostki Samorządu Terytorialnego.

13. Jak otrzymać darmowy Kosztorys oraz Doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania?

Ze świadczenia jednego bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego może skorzystać każdy klient PGNiG, który:

 • podpisze umowę z Partnerem Technicznym PGNiG, oraz podpisze w BOK lub mobilnym POK Deklarację przystąpienia do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”, w terminie objętym Programem,
 • spełni warunki zapisane w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”.

14. Kiedy otrzymam darmowy Kosztorys oraz Doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania?

Szacunkowy kosztorys oraz Doradztwo klient otrzyma po podpisaniu Deklaracji przystąpienia do Programu, w czasie wizyty w BOK lub mobilnym POK. Kosztorys inwestycyjny – po kontakcie naszego Partnera Technicznego, w ciągu 24 h.

15. Kiedy nie otrzymam darmowego Kosztorysu ani Doradztwa w zakresie zmiany systemu ogrzewania?

Klient nie otrzyma darmowego Kosztorysu ani Doradztwa, jeżeli nie zdecyduje się na podpisanie Deklaracji przystąpienia do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”. 

16. Jak otrzymać darmowy Przegląd Gwarancyjny?

Ze świadczenia jednego bezpłatnego Przeglądu Gwarancyjnego może skorzystać każdy klient PGNiG, który:

 • podpisze umowę z Partnerem Technicznym PGNiG,
 • podpisze w BOK Deklarację przystąpienia do Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”
  w terminie objętym Programem,

spełni wszystkie warunki opisane w Regulaminie Programu „Przełącz się na gaz - II edycja”. 

17. Mam uwagi do instalacji Kotła gazowego, co mogę zrobić dalej, gdzie to zgłosić?

PGNiG nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Inwestycji, która jest realizowana przez Partnera Technicznego na podstawie odrębnej umowy zawieranej bezpośrednio pomiędzy Klientem a Partnerem Technicznym.