GAZEK to Przyjazny Gaz

Co zyskujesz?

Ciągłość w dostawie paliwa gazowego

Umowa z pewnym i cenionym sprzedawcą gazu

Zero formalności w ramach sprzedaży awaryjnej

Możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili i bez żadnych kar

Dla Kogo?

Dla wszystkich Klientów, którzy zostali poszkodowani przez firmy niewywiązujące się z kontraktów na dostawę paliwa gazowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii (Dz. U. z 2018 poz. 1814) PGNiG Obrót Detaliczny stał się sprzedawcą awaryjnym dla odbiorców końcowych gazu, w szczególności przyłączonych do sieci Polskiej Spółki Gazownictwa lub Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, z wyłączeniem operatorów sieci, o których mowa w art. 9d ust. 7 pkt 3 lub 4 ustawy Prawo energetyczne, wobec których dotychczasowy sprzedawca, z własnej winy, zaprzestał dostarczania tego paliwa. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, operator sytemu dystrybucyjnego albo przesyłowego, działając w imieniu i na rzecz Klienta, zawiera ze sprzedawcą awaryjnym stosowną umowę.

Dzięki temu Klienci mają zagwarantowane zachowanie ciągłości dostaw gazu i nie muszą nic robić aby mieć zapewnione bezpieczne dostawy. O fakcie zawarcia umowy odbiorca zostanie poinformowany przez PGNiG w terminie 30 dni.

Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych rozliczani będą wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny zatwierdzonej przez Prezesa URE, zatem wg tych samych cen, co pozostali Klienci indywidualni.

Klienci biznesowi rozliczani będą wg Cennika zatwierdzonego przez Zarząd Spółki, zatem również wg tych samych cen, co inni klienci biznesowi. Odbiorcy ci mogą też skorzystać z tej samej oferty promocyjnej, co dotychczasowi klienci PGNiG.

Oferta dotycząca warunków sprzedaży gazu w ramach sprzedaży awaryjnej znajduje się w podtytule "Dokumenty do pobrania".

 

O produkcie

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. gwarantuje klientom poszkodowanym przez firmy niewywiązujące się z kontraktów zachowanie ciągłości dostaw paliwa gazwego.

Taryfa sprzedawcy awaryjnego  jest rozwiązaniem przejściowym, dlatego zachęcamy do jak najszybszego kontaktu w celu podpisania nowej umowy.

Obejrzyj film o produkcie

 

Dokumenty do pobrania

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę awaryjnego pdf 206.26 kB
 • Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę rezerwowego pdf 237.31 kB
 • Oferta sprzedaży paliw gazowych przez sprzedawcę z urzędu pdf 205.12 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy będącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 197.24 kB
 • Załącznik do umowy pdf 156.87 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy będącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości powyżej 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 230.2 kB
 • Załącznik do umowy pdf 179.48 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości do 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 214.6 kB
 • Załącznik do umowy pdf 148.49 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci dystrybucyjnej w ilości powyżej 110 kWh/h w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 790.01 kB
 • Załącznik do umowy pdf 389.36 kB
 • Umowa kompleksowa dostarczania Paliwa gazowego dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem, pobierającego Paliwo gazowe z sieci przesyłowej w ramach sprzedaży awaryjnej/rezerwowej/z urzędu pdf 881.04 kB
 • Załącznik do umowy pdf 363.19 kB
 • OŚWIADCZENIE - wybór sprzedawcy rezerwowego, inny OSD niż PSG pdf 108.77 kB
 • OŚWIADCZENIE - wybór sprzedawcy rezerwowego, OSP pdf 99.4 kB
 • OSWIADCZENIE - wybór sprzedawcy rezerwowego, PSG pdf 99.44 kB
 • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 - dla Odbiorcy w gospodarstwie domowym - tekst jednolity pdf 254.31 kB
 • Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 1.67 MB
 • Zmiana Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 786.77 kB
 • Zmiana nr 2 Taryfy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6 pdf 761.41 kB
 • Cennik „Gaz dla Biznesu” – dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem pdf 611.18 kB
 • Cennik „Gaz dla Biznesu” nr 3 (od 01.01.2019) – dla Odbiorcy niebędącego Konsumentem pdf 282.05 kB
Pozostałe dokumenty do pobrania na stronie https://www.pgnig.pl/dla-domu/dokumenty-do-pobrania.
*„Do roku bez abonamentu” jest nazwą handlową oferty promocyjnej skierowanej do klientów taryfy W-3 i W-4. Szczegóły oferty znajdziesz w Regulaminie Promocji „Do roku bez abonamentu”, która umożliwia przyznanie każdemu zakwalifikowanemu odbiorcy bonusu  odpowiadającego równowartości naliczanego abonamentu zgodnie z warunkami Regulaminu. Bonus będzie realizowany w formie zaliczenia wartości bonusu na poczet przyszłych zobowiązań za paliwo gazowe na rzecz PGNiG OD. Udział w Promocji nie zwalnia klientów z obowiązku uiszczania opłat na zasadach i w wysokości wynikających z obowiązującej Taryfy.
zamknij
W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.