Dębno Łukasiewiczem stoi

8 marca przedstawiciele Oddziału byli gośćmi na obchodach Dni Patrona w Zespole Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie.

Podczas spotkania przekonaliśmy się, jak ogromny wpływ na życie i sukcesy naukowe młodych ludzi z okolic Dębna ma I. Łukasiewicz. W związku z tym Paweł Baszczuk z KRNiGZ Dębno poprowadził prezentację multimedialną pod hasłem "Łączy nas Łukasiewicz". Prezentacja dotyczyła naszej działalności, powstawania i wykorzystania ropy naftowej oraz gazu ziemnego.

Dyrektor Zespołu Szkół, Beata Kisielewska-Kleszczyńska przekazała na rzecz Fundacji PGNiG im. Łukasiewicza przyznaną przez Stowarzyszenie w podziękowaniu za współpracę statuetkę "Ignasia". W imieniu Fundacji odebrała ją Dorota Mundry, kierownik działu komunikacji i public relations.

W imieniu Dyrektora Oddziału ropę naftową z kopalni Dębno wraz z życzeniami przekazały na ręce Dyrektor Zespołu Szkół w dniu kobiet - kobiety: Liliana Raczyńska, Dorota Mundry i Barbara Górka.