Ćwiczenia "Terminal 2015"

Na terenie Ekspedytu Barnówko 19 czerwca odbyły się Międzynarodowe Ćwiczenie Ratowniczo-Gaśnicze pt. „Terminal 2015”.
W Ćwiczeniach zorganizowanych przez Dział BHP i Ochrony P. Poż. udział brali pracownicy Ekspedytu, strażacy-ratownicy z jednostek PSP i OSP powiatu myśliborskiego, a także specjalistyczne zastępy berlińskiej „Feuerwehr”.

 
Zgodnie ze scenariuszem, opartym w części o faktyczne zdarzenie pożarowe które miało miejsce na tzw. „starym nalewaku’ w 2012 r., pracownicy Ekspedytu podjęli czynności wynikające z obowiązujących procedur postępowania w przypadku pożaru z praktycznym użyciem działek pianowych.

 
Myśliborscy strażacy wspomogli prowadzone działania ze szczególnym uwzględnieniem obrony składu cystern, budynków, lasu. Ponadto zorganizowali zaopatrzenie w wodę, a także udzielali pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi.

 
W ostatnim epizodzie niemieccy strażacy zaprezentowali nowość w technologii walki z pożarami - system gaszenia sprężoną pianą gaśniczą „Cafs”, której działanie polega na „oblepieniu” płonącej powierzchni, eliminując tym samym podstawowy czynnik warunkujący rozwój pożaru tj. odcięcie tlenu, skuteczną penetrację a także chłodzenie.

 
Ćwiczenie zakończono pokazem uproszczonej dekontaminacji tzn. usunięcia i dezaktywacji substancji szkodliwej, na której oddziaływanie został narażony jeden z ratowników.

 
Obserwatorami ćwiczenia byli m.in. Tadeusz Zając-Dyrektor Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, HSE i Standardów Jakości, Czesław Klasiński-Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego, Dyrektor berlińskiej Straży Pożarnej, Starosta Powiatu Myśliborskiego.