Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze na KRNiGZ Zielin

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiorników ropy naftowej. Głównymi elemantami poddanymi sprawdzeniu były:

  • alarmowanie służb ratowniczych, inspekcji oraz wewnętrznych procedur powiadamiania dyspozycji ruchu i osób funkcyjnych,
  • kierowanie akcją ratowniczą zgodnie z przepisami prawa geologicznego i górniczego,
  • podjęcie działań ratowniczych w tym ewakuacja poszkodowanych w wyniku zdarzenia pracowników.

W zakresie działań taktyczno-operacyjnych  było:

  • sprawdzenie czasu dojazdu,
  • weryfikacja wymaganej ilości wody do skutecznego podawania prądów gaśniczych,
  • zapewnienie ciągłości podawania wody w systemie dowożenia ze źródeł zaopatrzenia znajdujących się poza kopalnią.

Kilkugodzinne ćwiczenia w których łącznie wzięło udział blisko 100 osób zakończyły się oprowadzeniem przez kierownika i uczestników szkolenia po zakładzie górniczym. Celem było zapoznanie strażaków z  zagrożeniami i uwarunkowaniami istotnymi z punktu widzenia działań ratowniczych. Ćwiczenie przygotowali i koordynowali pracownicy Działu BHP i Ochrony Ppoż. oraz Profilaktyki i Bezpieczeństwa Ruchu.