Ćwiczenia ratownicze na Wierzchowicach

Na terenie Ośrodka Centralnego PMG Wierzchowice w dniach 6-7 października odbyły się Ćwiczenia Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

Pierwszego dnia ćwiczeń przeprowadzono szkolenie i prezentację instalacji technologicznej PMG. Przedstawiciele PSP i WIOŚ prezentowali nowe wymagania w zakresie instalacji kwalifikujących się do zakładów dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej.

Po części teoretycznej kolejnego dnia prowadzono działania ratownicze przy przygotowanym stanowisku głowicy do ćwiczeń. Zakres działań miał na celu sprawdzenie alarmowania służb ratowniczych, kierowanie i koordynację działań na terenie górniczym oraz przedstawienie jednego z możliwych scenariuszy likwidacji zagrożenia przy nieszczelności głowicy.

W ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy górniczy z naszego Oddziału, z jednostki RSGO w Krakowie i pracownicy PMG Wierzchowice.

W trakcie ćwiczeń likwidowano pozorowany wyciek gazu przez uszkodzony rurociąg. Ratownicy z naszego Oddziału pracując w aparatach powietrznych dokonali podłączenia awaryjnego sterowania zasuwy hydraulicznej i zamknięcia z niezależnego sterowania.