Ćwiczenia ratownicze na KRNiGZ Dębno

Na terenie strefy przyodwiertowej Mostno-2, należącej do KRNiGZ Dębno, 26 czerwca odbyły się ćwiczenia Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego.

Zakres ćwiczeń  miał na celu sprawdzenie zasad współdziałania zastępów ratowniczych PGNiG S.A. Oddziału w Zielonej Górze, co za tym idzie sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas wystąpienia awarii na terenie zakładu górniczego – czyli zakładu o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej.

W ćwiczeniach brali udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej i Powiatowej PSP, ratownicy górniczy Oddziału w Zielonej Górze, przedstawiciele PGNiG S.A., Oddział Ratowniczej Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego, Policja oraz Straż Miejska z Dębna, a także inspektorzy z WIOŚ Szczecin.