Ćwiczenia pożarowe na KGZ Wielichowo

W dniu 27 lutego Dział BHP i Ochrony Przeciwpożarowej zorganizował kolejne szkolenie kierunkowe z zakresu praktycznego użycia gaśnic oraz podręcznego sprzętu gaśniczego dla pracowników KGZ Wielichowo. Po zapoznaniu się z prezentacją multimedialną, przybliżającą zjawisko pożaru i sposoby jego zwalczania oraz praktycznym pokazie typoszeregu gaśnic, każdy z pracowników miał możliwość samodzielnego ich użycia w symulowanych pożarach ciał stałych, cieczy palnych i oleju.