CSR w kadrze – cykl filmów o odpowiedzialnym biznesie

Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z firmami - Partnerami Strategicznymi, stworzyło cykl filmów „CSR w kadrze" poświęcony wybranym zagadnieniom społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Efektem współpracy są trzy obrazy: „Odpowiedzialny biznes w firmie", „Zrównoważone miejsce pracy" i „Etyka w biznesie".

Film jako szczególna forma komunikacji z interesariuszami ma służyć lepszemu zrozumieniu idei CSR (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) oraz obszarów jakich ta koncepcja dotyczy.  Celem twórców było pokazanie w przyjazny sposób, jakie działania firmy i ich pracownicy powinni podejmować, aby ich zachowania były odpowiedzialne społecznie. Filmy są krótkie, dynamiczne a połączenie obrazu z hasłami pozwala na łatwe zrozumienie prezentowanych informacji. Niestandardowa forma podejścia do tematu  daje nowe możliwości zrozumienia pojęcia  CSR.

Więcej na stronie Odpowiedzialny Biznes