CSR w branży energetycznej

Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym. Wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i strategii CSR w sektorze energetycznym w Polsce.

Prezentacja, która została opracowana na potrzeby konferencji „Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym" (25 - 26 czerwca 2008 r., Gniezno). 

Myślą przewodnią tego dokumentu jest zarówno przystępne zaprezentowanie samej idei odpowiedzialnego biznesu oraz korzyści z jej zastosowania, jak i podkreślenie dobrych praktyk i metod jej zastosowania w branży energetycznej.

Autorka przytacza liczne przykłady działań międzynarodowych przedstawicieli branży, prezentuje obserwowane trendy i metody implementacji CSR w sektorze. Koncentruje się także na głównych kwestiach specyficznych dla sektora energetycznego.

Autor: Aleksandra Nocoń, PricewaterhouseCoopers

Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej i ich adaptacja na polskim rynku

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Odpowiedzialność społeczna w sektorze energetycznym. pdf 842.12 kB