Ekonomia

Pojazdy zasilane CNG są nawet dwukrotnie tańsze od aut elektrycznych i wyraźnie tańsze od aut hybrydowych. Dzięki temu idealnie nadają się do zastosowania w komunikacji miejskiej, transporcie czy usługach realizowanych przez służby komunalne.

Na przykładzie PKM Gdynia przedstawiamy poniższe zestawienie, które obrazuje realne oszczędności wynikające z użytkowania autobusów zasilanych CNG w porównaniu do autobusów zasilanych olejem napędowym:
 
Okres: wrzesień 2007 – styczeń 2014
Liczba autobusów: 16 przegubowych zasilanych CNG
Przebieg: 6 777 641 km

W porównaniu z autobusami przegubowymi zasilanymi ON: 

 • oszczędności w emisji toksycznych spalin: ok. 1,1 mln ton
 • zmniejszenie hałasu o: 5-7 dB
 • oszczędności w kosztach paliwa: ponad 5,04 mln zł

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie zakupów nowego taboru o napędzie gazowym, modernizacji i budowy odpowiedniej infrastruktury obsługującej nowe pojazdy. Beneficjentami są gminy miejskie, spółki komunalne oraz inne podmioty, wypełniające zadania gmin miejskich związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Dostępne środki finansowego wsparcia dla gmin miejskich, spółek komunalnych oraz innych podmiotów związanych z transportem zbiorowym przy wymianie i modernizacji taboru to:

 • Program Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Przykładowo – w ramach Programu Niskoemisyjnego Transportu Miejskiego – miasta będą mogły otrzymać preferencyjne finansowanie pokrywające 90 proc. inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne autobusy i trolejbusy. 

Bezpieczeństwo

Właściwości fizyczne gazu CNG sprawiają, że jest to paliwo bezpieczniejsze od benzyny, diesla czy gazu LPG. Ponieważ gaz CNG jest lżejszy od powietrza, to w razie rozszczelnienia instalacji – np. podczas wypadku - natychmiast ulatnia się do atmosfery i mieszając się z powietrzem tworzy stężenia niepalne. Zakres palności gazu ziemnego to przedział 5-15% w mieszaninie z powietrzem. Co ważne - paliwo CNG posiada najwyższą, wśród wymienionych paliw silnikowych temperaturę samozapłonu, wykazując się wyższymi parametrami bezpieczeństwa w tym zakresie.  Z tego powodu pojazdy zasilane gazem CNG - zgodnie z prawem - mogą wjeżdżać i parkować w podziemnych parkingach i garażach. Takich praw nie mają np. auta zasilane LPG. 

Od strony technologicznej cały proces, od sprężenia poprzez zatankowanie pojazdu, odbywa się w hermetycznych, wysokociśnieniowych instalacjach, co minimalizuje ryzyka np. wycieków. W odróżnieniu od benzyny, diesla czy LPG nie ma konsystencji płynnej i nie rozlewa się, a więc nie tworzy kolejnych potencjalnych sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Mało kto wie, że... zbiorniki CNG poddawane są testom balistycznym i ogniowym, a to dowodzi, że spełniają one najsurowsze kryteria bezpieczeństwa – zapis testu w poniższych linkach:

https://www.youtube.com/watch?v=NqH_s3YC4sE

https://www.youtube.com/watch?v=ApQ5wnM5W7w

CNG

CNG

Ekologia

CNG jest paliwem ekologicznym. Charakteryzuje się niską zawartością węgla, prostą budową paliwa - cząsteczki metanu (CH4), przez co emisja zanieczyszczeń związanych z jego spalaniem w tym emisja cząstek stałych, które mają zasadniczy wpływ na powstawanie smogu, a tym samym na zdrowie mieszkańców aglomeracji, ograniczona została do minimum. Stąd CNG jest popularnym rozwiązaniem w wielu europejskich miastach i regionach o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Pojazdy komunikacji miejskiej zasilane CNG stanowią idealny miks ekologiczny w połączeniu z pojazdami elektrycznymi.

Między innymi z tego powodu miasta takie jak Bruksela, Madryt czy Paryż w komunikacji miejskiej całkowicie zrezygnowały z diesli i stawiają m.in. na pojazdy zasilane CNG. Ponadto w Brukseli śmieciarki zasilane CNG mają zgodę na pracę w nocy - za względu na niską emisję hałasu i smogotwórczych spalin.     

Porównanie emisji składników spalin pojazdów zasilanych CNG, benzyną oraz olejem napędowym:

Składnik W stosunku do benzyny W stosunku do oleju napędowego
NOx – tlenki azotu Obniżenie o 50-80% Obniżenie do 80-90%
CO2 – dwutlenek węgla Obniżenie o ok. 20% Obniżenie o ok. 15 %
PM – cząstki stałe, sadza Obniżenie o 60-80% Obniżenie do 99%

 Źródło: http://www.gaz-tech.pl/cngopis.htm

Aspekt ekologiczny zastosowania CNG w komunikacji

 • Redukcja emisji szkodliwych substancji, które mają kluczowy wpływ na powstawanie smogu
 • Mniejsza emisja szkodliwych substancji niż przy spalaniu innych paliw, np. benzyny, oleju napędowego (emisje CNG są wyraźnie niższe niż aktualnie obowiązujące normy ujęte w EURO 6)
 • Oprócz pyłów (cząstek stałych) oraz NOx, nie ma emisji SOx w całym zakresie pracy. Nie ma także tematu oczyszczania czy wypalania filtra sadzy – tak jak ma to miejsce w sinikach diesla
 • Polepszenie jakości powietrza, szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich
 • Poprawa stanu zdrowia mieszkańców dużych miast
 • Ograniczenie procesów korozji zabytków miejskich, wynikającej z zanieczyszczenia powietrza przez środki transportu
 • Obniżenie poziomu hałasu generowanego przez środki transportu w miastach. Praca silnika autobusu zasilanego CNG jest cichsza nawet 2-3 krotnie niż w autobusach z silnikiem diesla

„…W aglomeracjach miejskich ruch uliczny odpowiedzialny jest za generowanie 99% tlenku węgla, 96% sadzy, 76% tlenków azotu i stanowi główne źródło innych niebezpiecznych związków, takich jak benzen, dwutlenek siarki. […]. Niezależne analizy wykazały, że gaz ziemny już dziś umożliwia spełnienie przez silniki obowiązujących światowych norm emisji substancji toksycznych z silników. Gaz ziemny składa się w większości z metanu (nawet do 98%) co powoduje, że jest paliwem ekologicznym...” 

Źródło: Paliwa Gazowe w Miejskiej Komunikacji Autobusowej w Polsce, Instytut Transportu Samochodowego, s. 4

Praktyka i badania potwierdzają ekologiczne zalety CNG

Po dostawie w II połowie 2016 r. 75 autobusów MAN Lions City GL CNG w Budapeszcie wykonano testy emisji spalin w rzeczywistej eksploatacji. Odniesieniem były autobusy Neoplan na olej napędowy Euro IV z filtrem cząstek stałych - dominujące dotychczas we flocie. Wyniki jakie uzyskano z pomiarów potwierdzają słuszność decyzji: Autobusy CNG oznaczają mniej o 99,2 % NOx (tlenki azotu), mniej o 80% PM (cząstki stałe 10-100 nanometrów) oraz mniej o 20% CO2 (dwutlenku węgla). Warto podkreślić, że takie wyniki to faktycznie minimalizacja wpływu autobusów na jakość powietrza, a nie teoretyczne analizy na podstawie certyfikatów emisji spalin.

Źródło: www.ngvglobal.com/blog/hungarian-tests-justify-fleet-upgrade-to-cng-0429