Sieci gazowe

Szkolenia w zakresie sieci gazowych

Nazwa kursu

Czas trwania Cena brutto / 1 os.
1.

Budowa i eksploatacja sieci gazowych z PE - zgrzewacz

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych przy budowie i eksploatacji sieci i przyłączy z PE. Podczas szkolenia uczestnicy kursu przyswajają wiedzę teoretyczną na temat zasad budowy i eksploatacji sieci oraz umiejętność praktycznej obsługi zgrzewarek.

4 dni 990,-zł
2.

Budowa i eksploatacja sieci gazowych z PE – nadzór

Kurs przeznaczony jest dla pracowników nadzoru technicznego zatrudnionego przy budowie i eksploatacji sieci i przyłączy z PE. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technologią zgrzewania rur z PE oraz z aktualnymi przepisami obowiązującymi przy budowie sieci i przyłączy z PE.

3 dni 650,-zł
3.

Weryfikacja uprawnień dotyczących budowy sieci z PE – zgrzewacz

Po 2 latach od daty otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego każdy zgrzewacz podlega weryfikacji polegającej na sprawdzeniu jego umiejętności praktycznych. W trakcie weryfikacji następuje uzupełnienie wiedzy o nowości techniczne.

1 dzień 530,-zł
4.

Weryfikacja uprawnień dotyczących budowy sieci z PE – nadzór

Po 3 latach od daty otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego każdy pracownik dozoru podlega weryfikacji polegającej na sprawdzeniu jego wiedzy odnośnie zasad i przepisów technicznych. W trakcie weryfikacji następuje uzupełnienie wiedzy o nowości techniczne.

1 dzień 350,-zł
5.

Budowa i eksploatacja sieci gazowych z PA – monter, nadzór

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych przy budowie i eksploatacji sieci i przyłączy z PA. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z technologią klejenia rur z PA.

3 dni 460,-zł
6.

Weryfikacja uprawnień dotyczących budowy sieci z PA

  • monter
  • nadzór

Po 2 latach w przypadku montera i po 3 latach w przypadku pracownika dozoru otrzymane zaświadczenia kwalifikacyjne podlegają weryfikacji, która polega na sprawdzeniu ich wiedzy praktycznej oraz zasad i przepisów technicznych. Podczas weryfikacji następuje uzupełnienie wiedzy o nowości techniczne.

1 dzień
1 dzień
340,-zł
260,-zł
7.

Budowa i eksploatacja sieci gazowych

Kurs ma na celu przypomnienie wszystkim pracownikom firm gazowniczych zasad projektowania, budowy i eksploatacji sieci gazowych. Materiał nauczania obejmuje obowiązujące przepisy w zakresie sieci gazowych, materiałoznawstwo, budowę i zasady eksploatacji stacji redukcyjnych, zasady organizacji robót budowlano-montażowych sieci gazowych oraz przepisy bhp.

4 dni 480,-zł
8.

Wykonywanie prac gazoniebezpiecznych

Kurs ma na celu przypomnienie i aktualizację wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych związanych z organizacją i prowadzeniem prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych, prowadzeniem instruktażu stanowiskowego oraz zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.

2 dni 360,-zł
9.

Organizacja robót ziemnych w infrastrukturze miejskiej

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących i nadzorujących roboty ziemne prowadzone na terenie miejskim przy układaniu sieci komunalnych.

2 dni 280,-zł
10.

Ochrona bierna gazociągów przed korozją

Kurs przeznaczony jest dla monterów sieci i instalacji gazowych wykonujących izolację bierną gazociągów, instalacji oraz armatury stalowej na gazociągach stalowych i PE. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z różnymi zjawiskami korozji, sposobami zabezpieczania przed szkodliwym wpływem korozji, wykonywanie praktycznych zabezpieczeń z wykorzystaniem różnych materiałów izolacyjnych.

3 dni 380,-zł
11.

Budowa i eksploatacja stacji gazowych

Kurs przeznaczony jest dla pracowników firm gazowniczych zatrudnionych przy budowie i eksploatacji stacji gazowych. Materiał nauczania obejmuje zagadnienia formalno-prawne wykonywania prac eksploatacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej ich realizacji.

3 dni 630,-zł
12.

Eksploatacja aparatury kontrolno-pomiarowej

Kurs stanowi rozwinięcie tematyki eksploatacji stacji redukcyjno-pomiarowych z nastawieniem na projektowanie, montaż i obsługę aparatury kontrolno - pomiarowej stanowiącej integralną część stacji gazowej.

3 dni 490,-zł
13.

Eksploatacja urządzeń telemetrycznych

Kurs stanowi rozwinięcie tematyki eksploatacji stacji redukcyjno-pomiarowych wyposażonych w urządzenia telemetryczne. Przeznaczony jest dla specjalistycznych służb eksploatujących te urządzenia.

3 dni 500,-zł