Przeliczniki do gazomierzy

W laboratorium prowadzone są badania na zgodność przeliczników z wymaganiami norm zakładowych ZN-G-4007 i normy PN EN 12405.
Rodzaj przyrządu Zakres badań/wzorcowań  Uwagi/ Kontakt
Przeliczniki typu 1 i 2 do gazomierzy Dokładność obliczeń objętości i energii gazu w warunkach pomiaru i w warunkach bazowych (kontraktowych). 
Poprawność obliczeń współczynnika korekcji, objętości i strumienia objętości.
Dokładność w warunkach wymuszonych narażeń.
Badania wejść impulsowych HF i LF.
Poprawość wykrywania i sygnalizowania warunków awaryjnych.
Wzorcowanie łańcuchów pomiarowych ciśnienia, temperatury.
Wzorcowanie wejść/wyjść analogowych przelicznika.

Kontakt: Andrzej Cichocki
Tel.: 22 691 87 90 
Tel. kom.: 609 990 724
e-mail.: 
Andrzej.Cichocki@pgnig.pl