Ciśnienie

Wielkość fizyczna Rodzaj przyrządu pomiarowego Zakres pomiarowy Uwagi/ Konta
Ciśnienie Ciśnienie względne:
przetworniki i kalibratory, zewnętrzne czujniki ciśnienia do kalibratorów, manometry elektroniczne, manometry wskazówkowe, wakuometry (próżniomierze)
nadciśnienie
(0 ÷ 500) bar

podciśnienie
(-0,95 ÷ -0,00) bar

Wykonujemy prace badawcze - nie akredytowane, np. wpływ warunków klimatycznych na błąd przetwarzania, histerezę i powtarzalność przyrządów do pomiaru ciśnienia, wpływ ciśnienia statycznego na charakterystykę metrologiczną przetworników różnicy ciśnienia.

 

Ciśnienie absolutne:
przetworniki i kalibratory, zewnętrzne czujniki ciśnienia do kalibratorów, manometry elektroniczne, manometry wskazówkow, wakuometry (próżniomierze)
(0,04 ÷ 500) bar
Różnica ciśnień:
przetworniki i kalibratory, zewnętrzne czujniki ciśnienia do kalibratorów
bez ciśnienia statycznego jak dla ciśnienia względnego
przy ciśnieniu statycznym (0 ÷ 4,9) bar
ciśn. statyczne
(10 ÷ 200) bar