Uprawnienia energetyczne

Szkolenia przygotowujące do egzaminów przed Państwowymi Komisjami Egzaminacyjnymi

Nazwa kursu Czas trwania  Cena brutto
/ 1 os.
1.

Uprawnienia energetyczne - grupa I

  • w pełnym zakresie
  • w ograniczonym  zakresie do 1KV

Kurs przeznaczony jest osób zajmujących się eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną. Celem kursu jest przypomnienie i ukierunkowanie wiadomości oraz praktyki zawodowej na zajmowanym stanowisku pod kątem egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i/lub eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych składanym przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

4 dni

1 dzień


 

520,-zł

200,-zł

(egzamin E lub D
210,-zł)

2.

Uprawnienia energetyczne – grupa II

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji. Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego składanego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

1 dzień


 

200,-zł

(egzamin E lub D
210,-zł)

3.

Uprawnienia energetyczne – grupa III

Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się eksploatacją gazociągów przesyłowych, stacji redukcyjnych, tłoczni gazu, gazociągów rozdzielczych kotłów opalanych gazem, aparatury kontrolno - pomiarowej i instalacji gazowych na stanowiskach dozoru i/lub eksploatacji. Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

3 dni - dla osób ubiegających się po raz pierwszy o kwalifikacje

1 dzień - dla osób ubiegających się po raz kolejny o kwalifikacje


 

450,-zł


 

200,-zł

 

(egzamin E lub D
210,-zł)