Instalacje gazowe

Szkolenia w zakresie instalacji gazowych

Nazwa kursu Czas trwania  Cena brutto / 1 os.
1.

Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i odbiorników gazowych

Kurs przeznaczony jest dla projektantów i wykonawców instalacji gazowych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z przepisami dotyczącymi obliczeń, budowy i eksploatacji instalacji i odbiorników gazowych oraz odbywają ćwiczenia praktyczne związane z montażem, uruchamianiem, kontrolą działania i usuwaniem typowych nieprawidłowości.

5 dni 600,-zł
2.

Budowa i eksploatacja instalacji gazowych z miedzi

Kurs przeznaczony jest dla pracowników nadzoru, personelu technicznego oraz monterów instalacji gazowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami dla elementów instalacji miedzianych, z technologią łączenia rur (zajęcia teoretyczne i praktyczne) oraz budową i eksploatacją instalacji gazowych z rur miedzianych.

3 dni 600,-zł
3.

Projektowanie i eksploatacja kotłowni gazowych

Kurs przeznaczony jest dla służb nadzorujących kotłownie gazowe. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z najnowszymi przepisami i wymaganiami technicznymi dotyczącymi projektowania, eksploatacji i kontroli kotłowni gazowych.

3 dni 400,-zł
4.

Odbiorniki gazowe – montaż i eksploatacja

Kurs przeznaczony jest dla pracowników gazownictwa zajmujących się montażem, naprawą oraz okresową kontrolą działania odbiorników gazowych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z konstrukcją, działaniem i obsługą odbiorników gazowych.

2 dni 300,-zł
5.

Budowa i zasady działania reduktorów domowych oraz odbiorników domowych (uruchamianie odbiorników domowych)

Kurs przeznaczony jest dla pracowników gazownictwa zajmujących się montażem, naprawą oraz okresową kontrolą działania reduktorów i odbiorników domowych. Celem szkolenia jest zapoznanie się z konstrukcją, zasadą działania i uruchamianiem reduktorów i odbiorników domowych.

2 dni 350,-zł
6.

Gazomierze: budowa, instalowanie, eksploatacja i sprawdzanie

Kurs przeznaczony jest dla pracowników technicznych i monterów instalacji gazowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z budową, działaniem, prawidłowym montażem i eksploatacją gazomierzy oraz wybranymi zagadnieniami metrologii prawnej i zasadami sprawdzania gazomierzy.

5 dni 500,-zł
7.

Kontrola pomiaru przepływu paliwa gazowego

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zajmujących się pomiarem przepływu paliwa gazowego. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników, zapoznanie ich z budową i montażem, działaniem, parametrami technologicznymi gazomierzy, typowymi uszkodzeniami gazomierzy, które mają wpływ na błędy ich wskazań, instrukcją robót gazoniebezpiecznych dotyczących ich wymiany i przepisów metrologii prawnej układów pomiarowych.

3 dni 380,-zł