Inne

Szkolenia w pozostałych zakresach

Nazwa kursu Czas trwania  Cena brutto / 1 os.*
1. Udzielanie pierwszej pomocy, ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja pracowników 8 godz. 200,- zł
2. Dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników lub uczniów 80 godz. 800,-zł *
3.

Księgowość i finanse

W ramach szkoleń proponujemy następujące tematy:

  • - szkolenie z zakresu MSF,
  • - prawo podatkowe,
  • - rachunkowość zarządcza i controling,
  • - kurs rachunkowości.
1 ÷ 3 dni 300 ÷ 800,- zł **
4.

CNG
Sprężony gaz ziemny do tankowania pojazdów samochodowych

Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki tankowania sprężonym gazem ziemnym, uzyskanie wiadomości o stacji tankowania, sposobach tankowania, rozwiązaniach technicznych stosowanych w stacjach i informacji dotyczących eksploatacji stacji tankowania.

1 dzień 250,- zł ***
5.

Kosztorysowanie obiektów i robót sanitarno-budowlanych

Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w komórkach kosztorysowania. Celem kursu jest nauczenie wykonywania kosztorysów, dokonywania obmiarów robót, przedmiarów, posługiwanie się cennikami, a także nauka sporządzania kosztorysów metodą komputerową.

5 dni do uzgodnienia

*          przy założeniu, że w szkoleniu będzie uczestniczyć nie mniej niż 20 osób

**        szkolenie dla grupy 25 osobowej

***      przy założeniu, że w szkoleniu będzie uczestniczyć nie mniej niż 40 osób