BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

* - przy założeniu, że w szkoleniu będzie uczestniczyć nie mniej niż 20 osób

Nazwa kursu    
 
Czas trwania  Cena brutto / 1 os.*
Szkolenie wstępne, instruktaż ogólny.
1. Instruktaż ogólny 3 godz. 60,- zł
Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy.
2. Kontrolerzy sieci gazowych. 8 godz. 110,- zł
3. Monterzy sieci gazowych. 8 godz. 120,- zł
4. Monterzy instalacji gazowych. 8 godz. 120,- zł
5. Monterzy sieci i instalacji gazowych 8 godz. 120,- zł
6. Pracownicy mieszalni i rozprężalni gazu propan-butan. 8 godz. 120,- zł
7. Pracownicy warsztatów i zaplecza (ślusarze, tokarze, mechanicy). 8 godz. 120,- zł
8. Pracownicy telekomunikacji, elektronicy, elektrycy, informatycy serwisowi. 8 godz. 120,- zł
9. Inkasenci. 8 godz. 120,- zł
10. Pracownicy magazynów i służb gospodarczych. 8 godz. 120,- zł
11. Pracownicy laboratoriów. 8 godz. 120,- zł
12. Kierowcy i pracownicy zaplecza transportu. 8 godz. 120,- zł
13. Pracownicy administracyjno-biurowi z obsługą monitorów ekranowych 8 godz. 120,- zł
Szkolenie okresowe
14. Kontrolerzy sieci gazowych. 8 godz. 180,- zł
15. Monterzy sieci gazowych. 8 godz. 180,- zł
16. Monterzy instalacji gazowych. 8 godz. 180,- zł
17. Monterzy sieci i instalacji gazowych 8 godz. 180,- zł
18. Pracownicy mieszalni i rozprężalni gazu propan-butan. 8 godz. 180,- zł
19. Pracownicy warsztatów i zaplecza (ślusarze, tokarze, mechanicy). 8 godz. 180,- zł
20. Pracownicy telekomunikacji, elektronicy, elektrycy, informatycy serwisowi. 8 godz. 180,- zł
21. Inkasenci. 8 godz. 180,- zł
22. Pracownicy magazynów i służb gospodarczych. 8 godz. 180,- zł
23. Pracownicy laboratoriów. 8 godz. 180,- zł
24. Kierowcy i pracownicy zaplecza transportu. 8 godz. 180,- zł
25. Pracownicy inżynieryjno-techniczni. 16 godz. 180,- zł
26. Pracownicy administracyjno-biurowi z obsługą monitorów ekranowych 8 godz. 180,- zł
27. Osoby kierujące pracownikami 16 godz. 180,- zł
28. Pracownicy służb BHP 32 godz. 400,- zł