Wyposażenie Laboratorium

Nazwa stanowiska, przyrządu wzorcowego Typ,
producent
Zakres pomiarowy
Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo tłokowy RUSKA 2465

Zakres pomiarowy:
15 mbar ÷ 70 bar - ciśnienie absolutne i nadciśnienie

Wzorzec różnicy ciśnień: manometr obciążnikowo tłokowy z dzielnikiem ciśnienia

5301 - manometr
1500 - dzielnik,
DESGRANGES & HUOT

Zakres pomiarowy Δp:
0 mbar ÷ 920 mbar przy ciśnieniu statycznym w zakresie (5 ÷ 100) bar

Wzorzec niskich ciśnień V1600/1, Pressurements

Zakres pomiarowy:
(0,2 ÷ 160) mbar

Wzorzec ciśnienia różnicowego i ciśnienia: manometr obciążnikowo-tłokowy M4000/1DA, Pressurements

Zakres pomiarowy:
różnicy ciśnień (0÷1)bar przy ciśnieniu statycznym w zakresie (0÷100) bar
ciśnienia: (1÷100) bar

Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo tłokowy P3014, FLUKE Zakres pomiarowy: (0,2 ÷ 10) bar
Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo tłokowy T2500/1, Pressurements Zakres pomiarowy: (0 ÷ 10) bar
Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo-tłokowy BUDENBERG Zakres pomiarowy: (0,015 ÷ 1) bar
Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo-tłokowy CPS 5000DH- BUDENBERG Zakres pomiarowy: (-1 ÷ -0,03) bar
Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo-tłokowy PRESSUREMENTS Zakres pomiarowy: (15 ÷ 250) mbar
Wzorzec ciśnienia: manometr obciążnikowo - tłokowy z automatycznym zadawaniem ciśnienia

PG 7601
DH Instruments

Zakres pomiarowy: (5 ÷ 70000) kPa, nadciśnienie
Stanowisko do badań klimatycznych

4033,
Heraus VC

Zakres temperatur:
(-40 ÷ 180) °C
Zakres wilgotności:
(10 ÷ 98) % RH
stab. 0,5 °C w czasie 1,5 °C w objetości 1% ÷ 3% RH

Komora klimatyczna

340,
CHALLENGE

Zakres temperatur:
(-40 ÷ 180) °C
Zakres wilgotności:
(10 ÷ 98) %
Zakres temperatury punktu rosy:
(-20 ÷ 94) °C
(z możliwością programowania)
dokładność:
± 0,3 °C; 2 % RH

Laboratoryjna suszarka próżniowa

VC20,
SalvisLab

Zakres temperatur:
(0 ÷ 200) °C
próżnia: do 5·10-4 bar

Tester i symulator impulsów HF i LF Stanley, MOZG LF (0 ÷ 5) Hz
HF (5 ÷ 5000) Hz
Multimetr  FLUKE 8508A

 1 mΩ ÷ 2 GΩ
(0 ÷ 20) A DC AC
(0 ÷ 1000) V DC AC

Multimetr HEWLETT PACKARD 3458A

(0 ÷ 1) A DC AC
(0 ÷ 1000) V DC AC
(0 ÷ 1) GΩ

Kalibrator wielkości elektrycznych FLUKE 5502A

0 ÷ 20,5) A DC AC
(0 ÷ 1020) V DC AC
(0 ÷ 1100) MΩ
(-200 ÷ 800) °C
Pt100

Kalibrator wielkości elektrycznych FLUKE 5500A

(0 ÷ 11) A DC AC
(0 ÷ 1000) V DC AC
(0 ÷ 330) MΩ
(-200 ÷ 800) °C
Pt100

Generator funkcyjny FLUKE PM 5139

0,1mHz ÷ 20MHz

Częstościomierz FLUKE PM6680B

0,01Hz ÷ 225MHz

Stanowisko pomiarowe z kontrolnymi gazomierzami:
 • turbinowym G4000,
 • turbinowym G650,
 • ze śluzą obrotową G65 lub turbinowym G65,
 • bębnowym NB15

ELSTER
Production GmbH

Zakres pomiarowy: (0,15 ÷ 6500) m3/h

CLPB ma zezwolenie na korzystanie z uprawnień punktu legalizacyjnego gazomierzy turbinowych

Stanowisko pomiarowe z kontrolnymi gazomierzami rotorowymi 2M i 10M

ROOTS Model 5 Prover,
Dresser Measurement

Zakres pomiarowy: (1,29 ÷ 283) m3/h

CLPB ma zezwolenie na korzystanie z uprawnień punktu legalizacyjnego gazomierzy rotorowych

Stanowiska pomiarowe z kontrolnymi zbiornikami dzwonowymi:

 • 200 dm3,
 • 400 dm3,
 • 1600 dm3

NSG-D160,
NSG-D40,
NSG-D20,
MOZG "Gazownia Warszawska"
COMMON

Zakres pomiarowy: (0,016 ÷ 160) m3/h

CLPB ma zezwolenie na korzystanie z uprawnień punktu legalizacyjnego gazomierzy turbinowych, rotorowych i miechowych

Profilometr stykowy stacjonarny do pomiaru parametrów chropowatości, falistości i małych promieni o zakresie do 1 mm.

Form Talysurf
Series 2,
Taylor-Hobson

Parametry chropowatości z dokładnością:

± 2% mierzonej wartości ± 4 nm,

promień z dokładnością ± 0,2 μm

Profilometr stykowy przenośny.

Taylor-Hobson
Surtronic 10

Ra o zakresie (0,10 ÷ 40) μm
Rz o zakresie (0,10 ÷ 199) μm

Profilometr stykowy przenośny.

Taylor-Hobson
Surtronic Duo

Ra o zakresie (0,10 ÷ 40) μm
Rz o zakresie (0,10 ÷ 199) μm

Profilometr stykowy przenośny.

Mitutoyo
SJ-301

Zakres pomiarowy: do 300 μm
Płytki wzorcowe klasy 0, klasy 1 Johansson, VIS

Zakres pomiarowy: (0,5 ÷ 100) mm
(125 ÷ 500) mm

Pierścienie wzorcowe Bowers, Tesa, Diatest

Zakres pomiarowy: (12,5 ÷ 287,5) mm

Przyrządy do pomiaru średnicy wewnętrznej (średnicówki mikrometryczne, mikrometry wewnętrzne) Bowers, Tesa, VIS Zakres pomiarowy: (5 ÷ 1075 mm)
Suwmiarki VIS, Somet

Zakres pomiarowy: do 1500 mm

Głębokościomierze suwmiarkowe VIS

Zakres pomiarowy: do 500 mm

Głębokościomierze mikrometryczne VIS, Somet

Zakres pomiarowy: do 100 mm

Mikrometry zewnętrzne VIS, Somet

Zakres pomiarowy: (0 ÷ 50) mm, (400 ÷ 600) mm, (700 ÷ 800) mm

Liniały krawędziowe

VIS, Rafan, ATORN, HELIOS PREISSER, HAHN&KOLB

75 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 1000 mm

Stanowiska do sprawdzania, wzorcowania termometrów i przetworników

LV 100A
F300
ASL

Zakres pomiarowy:
(-30 ÷ 100) °C

Stanowiska do sprawdzania, wzorcowania termometrów i przetworników

DLK 40
LAUDA

Zakres pomiarowy:
(-30 ÷ 300) °C

Stanowisko do wzorcowania czujników i mierników temperatury

915
ISOTECH

Zakres pomiarowy:
(-30 ÷ 250) °C

Czujnik wzorcowy Pt 25,
czujnik kontrolny I rzędu

5187 SA
Tinsley

Zakres pomiarowy:
(-40 ÷ 420) °C

Czujnik wzorcowy Pt 25,
czujnik kontrolny II rzędu

T-25-650-10
ASL

Zakres pomiarowy:
(-40 ÷ 230) °C

Czujnik wzorcowy Pt 100, wzorzec roboczy

PW-EZS
HERAEUS

Zakres pomiarowy:
(-30 ÷ 250) °C

Piec sferyczny do wzorcowania czujników i mierników temperatury

SATURN 877
ISOTECH

Zakres pracy: (100 ÷ 1300) °C
Zestaw trzech chromatografów do analizy gazów ziemnych

HP 6890N/TCD/FID
Agilent 6890N/TCD/FID
Agilent 7890B/TCD/FID

Zakres analityczny:
N2, CO2, He, O2, H2S, C1-C14+

Stanowisko chromatograficzne przewoźne do analizy gazów ziemnych Micro GC Fusion® Gas Analyzer

Zakres analityczny:
N2, CO2, C1-C8

Stanowisko chromatograficzne do analizy związków siarki w gazach ziemnych Agilent 7890A/FPD

Zakres analityczny:

 • siarkowodór
 • merkaptany
 • THT
 • COS
Stanowisko do pomiaru siarki całkowitej w gazach ziemnych Analizator Galvanic 801

Zakres analityczny:
(0,3 ÷ 50) mg/m3

Stanowisko do wzorcowania przetworników temperatury punktu rosy wody

Generator HG-1,
Analizator S4000,
Mitchell

Zakres pomiarowy:
(-60 ÷ 15) °C

Próbniki do poboru próbek gazu

z ruchomym tłokiem
przepływowe

Ciśnienie próbkowania do 100 bar
Wzorcowy przetwornik temperatury punktu rosy wody

Typ 1302 Marquis
Typ 1300 Marquis

Zakres pomiarowy:
(-40 ÷ 20) °C