Warunki lokalowe i środowiskowe

...muszą odpowiadać normom jakościowym oraz pozostałym surowym regulacjom wewnętrznym

Warunki lokalowe

Pracownie CLPB spełniają wymagania normy jakościowej poprzez utrzymywanie:

  • systemu klimatyzacji pomieszczeń laboratoryjnych zapewniającej stałe warunki środowiskowe,
  • systemu kontroli wejść i dostępu,
  • systemu ostrzegania przeciwpożarowego,
  • sygnalizacji przeciwwłamaniowej,
  • centralnego systemu UPS.

W pomieszczeniach laboratorium przeznaczonych na pracownie zastosowano materiały zapobiegające przenoszeniu drgań oraz gromadzeniu ładunków elektrostatycznych.

Dostęp do pomieszczeń - zabezpieczenie 

  • Dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych CLPB mają pracownicy posiadający identyfikatory - karty magnetyczne, o zróżnicowanych uprawnieniach. Osoby nie będące pracownikami mogą wejść do budynku CLPB po zgłoszeniu się przez domofon.
Warunki środowiskowe 
  • Wyposażenie pomieszczeń laboratoryjnych CLPB w klimatyzację, pozwala na zapewnienie właściwych i stabilnych warunków odniesienia do przeprowadzania badań i/lub wzorcowań przyrządów pomiarowych.