Pracownicy

CLPB zatrudnia 37 osób na pełny etat. 22 pracowników ma wyższe wykształcenie (w tym 5 posiada tytuł doktora), 15 pracowników ma wykształcenie średnie.

Kierownictwo CLPB

Dyrektor Oddziału CLPB
Grzegorz Rosłonek 
22 691 87 36, tel. kom. 603 98 48 71
grzegorz.roslonek@pgnig.pl

Kierownik Laboratorium  
Stanisław Dagil
22 691 87 92
stanislaw.dagil@pgnig.pl

Dział Techniczno - Administracyjny
Dariusz Pastuszka
22 691 87 64
dariusz.pastuszka@pgnig.pl

Pełnomocnik ds. Jakości 
Grażyna Parzuchowska
22 691 87 93
grazyna.parzuchowska@pgnig.pl

Pomiary Fizykochemiczne
Grzegorz Maciejewski
22 691 87 62
grzegorz.maciejewski@pgnig.pl

Pomiary Geometryczne
Renata Idczak
22 691 85 09
renata.idczak@pgnig.pl

Pomiary Objętości 
Piotr Wroński
22 691 85 08
piotr.wronski@pgnig.pl

Wielkości Elektryczne
Andrzej Cichocki
22 691 87 90
andrzej.cichocki@pgnig.pl

Pomiary Temperatury i Badania Przeliczników 
Andrzej Klimowicz
22 691 85 07
andrzej.klimowicz@pgnig.pl

Pomiary Ciśnienia
Romuald Lewandowski
22 691 87 99
romuald.lewandowski@pgnig.pl