Akredytacje

CLPB posiada wdrożony i udokumentowany system zarządzania jakością, potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji na zgodność z normą międzynarodową i europejską PN-EN ISO/IEC 17025: 2005+Ap1:2007.

W uznaniu kompetencji technicznych na przełomie lat 1999/2000 laboratorium PGNiG SA wytypowane zostało przez Główny Urząd Miar do udziału w międzynarodowym programie akredytacji laboratoriów badawczych i pomiarowych. CLPB uzyskało bardzo wysokie oceny zagranicznych ekspertów. System jakości w CLPB jest stale nadzorowany i doskonalony. Akredytacja CLPB pozwala realizować cele naszego przedsiębiorstwa w oparciu o:

 • ustawę z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności, ogłoszono tekst jednolity  (Dz.U. z 2010r. nr 138 poz. 935) ze zmianami
 • ustawę z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. nr 63, poz.636)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. nr 5 poz. 29).

Historia tworzenia systemu jakości w CLPB jest opisana na stronie historia laboratorium.

Ważne dokumenty

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Polityka Jakości pdf 1.91 MB
 • Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 278 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji pdf 454.5 kB
 • Certyfikat akredytacji laboratorium pomiarowego Nr AP 017 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji pdf 2.37 MB
 • Certyfikat akredytacji jednostki certyfikującej wyroby Nr AC 196 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji pdf 872.27 kB
 • Zakres akredytacji AB278 pdf 1.62 MB
 • Zakres akredydacji AP017 pdf 1.7 MB
 • Zakres akredydacji AC196 pdf 280.07 kB
 • Deklaracja bezstronności pdf 5.03 MB