Budowa gazociągu do KGZ Radlin

Trwa budowa rurociągu relacji OG Radlin II - OC Radlin I, którego zadaniem będzie przesyłanie gazu  ze złoża Radlin, natomiast dotychczasowym gazociągiem DN 200 przesyłany będzie gaz ze złóż Winna Góra i Miłosław. W ramach inwestycji wykonawca firma SUR Garki wraz z partnerem ZRUG Poznań  buduje  rurociąg DN 150. Prace rozpoczęto 16.07.2018r., a według planu zakończą się 20.10.2018r. W dniu 5 września rozpoczęły się próby ciśnieniowe nowo wybudowanych odcinków na OG Radlin II i OC Radlin I. Po ich zakończeniu odbędzie się jeszcze próba gazociągu łączącego OG Radlin II – OC Radlin I. Następnie wykonane zostaną odbiory techniczne, rozruch i odbiór końcowy.