Kontakt

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie

Adres korespondencyjny: ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 589 45 55
Numer telefaksu: +48 22 691 82 73
Adres internetowy: www.pgnig.pl

Adres redakcji BIP:
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Główny redaktor BIP:
e-mail: webmaster(w_domenie)pgnig.pl