Informacje o spółce

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna

Spółka i forma prawna: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
Siedziba i adres: ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 589 45 55 Numer faksu: +48 22 691 82 73
Adres internetowy: www.pgnig.pl
Adres eNumer klasyfikacji statystycznej REGON: 012216736
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 525-000-80-28
Kapitał zakładowy: o wartości 5 778 314 857 PLN, w pełni opłacony

Spółka posiada następujące istotne oddziały:
1. Oddział w Sanoku (38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12);
2. Oddział w Zielonej Górze (65-034 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 15)
3. Oddział w Odolanowie (63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 148);
4. Oddział Operatorski w Pakistanie (44-000 Islamabad, Street 17, House No 321, Sector E-7);
5. Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Warszawie (01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25);
6. Oddział Geologii i Eksploatacji (01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25);
7. Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego (31-589 Kraków, ul. Sołtysowska 25A);
8. Oddział Obrotu Hurtowego  (01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25);

POPRZEDNIE FORMY PRAWNE SPÓŁKI
PGNiG SA powstał w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego PGNiG w spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Natomiast PP PGNiG utworzono z dniem 1 grudnia 1982 r. na podstawie Ustawy o Przedsiębiorstwach Państwowych oraz zarządzenia z dnia 1 września 1982 r. nr 56 Ministra Górnictwa i Energetyki.

PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁO POWOŁANE PGNiG
PGNiG w formie spółki akcyjnej został utworzony na podstawie art. 6 Ustawy o Prywatyzacji oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa z dnia 30 września 1996 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 553). Na podstawie powyższego rozporządzenia sporządzono w dniu 21 października 1996 r. Akt Przekształcenia.

SĄD REJESTROWY
Spółka została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy w dniu 30 października 1996 r. pod numerem RHB 48382. W dniu 14 listopada 2001 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, PGNiG został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059492.

Więcej na  www.bip.gov.pl