Akcjonariat

Struktura akcjonariatu PGNiG SA

PGNiG SA zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA we wrześniu 2005 roku.

Od 6 kwietnia 2009 roku rozpoczęto proces bezpłatnego wydawania akcji uprawnionym pracownikom (łącznie 750.000.000 akcji spółki). Od dnia 1 lipca 2010 roku akcje te podlegają obrotowi na GPW w Warszawie, z wyłączeniem 55.520 akcji objętych przez członków Zarządu, które są w obrocie od 1 lipca 2011 roku.

Na koniec marca 2016 roku Skarb Państwa zbył pakiet akcji PGNiG do spółki Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.
W 2016 roku spółka dwukrotnie przeprowadziła transakcję skupu akcji własnych.

 

AKCJONARIAT PGNiG SA
Akcjonariusze Liczba akcji Udział % w kapitale zakładowym Liczba głosów wynikająca z akcji Udział % w liczbe głosów na WZA
Skarb Państwa 4 153 706 157 71,88 % 4 153 706 157 71,88 %
Pozostali 1 624 608 700 28,12 % 1 624 608 700 28,12 %
Razem 5 778 314 857 100,00 % 5 778 314 857 100,00 %
stan na dzień 31.03.2019

 

Stan posiadania akcji PGNiG SA przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 15.05.2019 r.
Imię i nazwisko Liczba akcji Liczba głosów wynikająca z akcji
Mieczysław Kawecki 9 500 9 500
Sławomir Sieradzki 17 225 17 225
Rodzaj wykresu kołowy liniowy słupkowy