Aktualności

Drukuj

25.11.2005 Zmiany w składzie Zarządu PGNiG SA

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Marek Kossowski, Prezes Zarządu PGNiG złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGNiG z dniem 25 listopada 2005 roku.

Pan Marek Kossowski podtrzymał uzasadnienie swojej rezygnacji zawarte w piśmie skierowanym do Rady Nadzorczej PGNiG w dniu 17 listopada 2005 roku.
PGNiG ponadto informuje, iż Rada Nadzorcza PGNiG na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zawiesiła w czynnościach następujących Wiceprezesów Zarządu PGNiG:
• Pana Marka Foltynowicza
• Pana Pawła Kamińskiego
Po podjęciu przez Radę Nadzorczą PGNiG decyzji o zawieszeniu ww. Wiceprezesów Zarządu PGNiG, Pan Paweł Kamiński w wyniku tej decyzji złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PGNiG ze skutkiem natychmiastowym i przedłożył stosowne pismo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PGNiG.
W wyniku podjętych decyzji przez Radę Nadzorczą PGNiG w dniu dzisiejszym w skład Zarządu PGNiG wchodzą:
• Pan Jan Anysz, Wiceprezes Zarządu
• Pan Mieczysław Jakiel, Wiceprezes Zarządu
• Pan Franciszek Krok, Wiceprezes Zarządu
Obszar dotychczas nadzorowany przez Prezesa Zarządu został powierzony Panu Janowi Anyszowi.
Powrót