Aktualności

Drukuj

31.12.2002 Zmiana rozliczeń klientów PGNiG S.A.

W związku z realizacją „Programu restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.” przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 13 sierpnia 2002 r., od 1 stycznia 2003 roku rozpocznie działalność 6 spółek gazownictwa ze 100% udziałem PGNiG S.A., w których strukturach znajdą się dotychczasowe zakłady gazownicze.

Od nowego roku rachunki za zużyty gaz ziemny będą wystawiane przez właściwe terytorialnie spółki gazownictwa, a nie jak do tej pory przez PGNiG S.A.
W celu ułatwienia rozliczeń klienci PGNiG S.A. mogą spisać wskazania gazomierza i przekazać te informacje inkasentom dokonujących pierwszych odczytów w 2003 roku lub do biur obsługi klienta wskazanych na dotychczasowych rachunkach za zużycie gazu ziemnego. Informacje te będą służyły do wewnętrznych rozliczeń pomiędzy PGNiG S.A. a nowo powstałymi spółkami gazownictwa.
W związku z wprowadzanymi zmianami dotychczasowe ceny i zasady sprzedaży gazu ziemnego nie ulegają zmianie. Po dokonaniu pierwszych odczytów w 2003 roku, spółki dystrybucyjne wystawią każdemu odbiorcy na jednym blankiecie dwie faktury oraz jeden odcinek służący do zapłaty należności, opiewający na łączną wartość faktur. Jedna z faktur dotyczyć będzie sprzedaży gazu dostarczonego przez PGNiG S.A. do 31 grudnia 2002 roku, natomiast druga – sprzedaży gazu dostarczonego od 1 stycznia 2003 roku przez właściwą spółkę gazownictwa.
Dodatkowe informacje dotyczące zasad wystawiania faktur, klienci PGNiG S.A. mogą uzyskać we właściwych biurach obsługi klienta wyszczególnionych na rachunkach za zużycie gazu ziemnego.
Dodatkowych informacji udziela:
Roman Szczepański
Zastępca Dyrektora Pionu Dystrybucji PGNiG SA
tel. (0-prefiks-22) 583-56-29
Powrót