Aktualności

Drukuj

16.12.2006 Zmiana hurtowych cen gazu ziemnego

W dniu 15 grudnia 2006 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania Taryfy dla paliw gazowych nr 4, zatwierdzając jednocześnie zmianę Taryfy w zakresie cen paliw gazowych. Nowe ceny za paliwo gazowe obowiązywać będą od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku.

W wyniku zmiany Taryfy ceny za paliwo gazowe w obrocie hurtowym wzrosną o 9,9 %. W związku z tym, że zmianie ulega wyłącznie cena gazu ziemnego a stawki abonamentowe oraz opłaty transportowe (przesyłowe i dystrybucyjne) pozostają na niezmienionym poziomie, wzrost opłat z tytułu użytkowania gazu przez odbiorców końcowych będzie zdecydowanie niższy.

Taryfa PGNiG SA dotyczy odbiorców zużywających duże ilości gazu, takich jak: zakłady azotowe, huty szkła, elektrociepłownie. Spółki gazownictwa z Grupy Kapitałowej PGNiG sprzedające gaz ziemny do mniejszych odbiorców przemysłowych oraz odbiorców domowych ustalają własne taryfy, które zatwierdzane są przez Prezesa URE. Nowe ceny za paliwo gazowe ustalone przez poszczególne spółki gazownictwa obowiązywać będą od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku.

W konsekwencji wprowadzenia zmiany taryfy PGNiG o 9,9 % oraz wiążącej się z tym zmiany ceny paliwa gazowego w spółkach gazownictwa, rachunki za gaz dla odbiorców końcowych wzrosną miesięcznie średnio o:

·        ok. 4 % (0,84 zł) – dla odbiorców wykorzystujących gaz do gotowania,

·        ok. 5,2% (3,4 zł) – dla odbiorców wykorzystujących gaz do gotowania i podgrzewania wody,

·        ok. 5,9 % (13,4 zł) – w przypadku odbiorców korzystających z gazu do gotowania, podgrzewania wody i ogrzewania domów oraz mieszkań.

PGNiG wnioskowało o zmianę cen gazu między innymi ze względu na wzrost ceny zakupu gazu z importu, wzrost kosztów pozyskania gazu z wydobycia krajowego, wyższy koszt zakupu walut oraz brak rentowności na działalności obrotu gazem wysokometanowym.

Powrót