Aktualności

Drukuj

29.11.2005 Zarząd PGNiG SA powołał Prokurentów, Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko trzech członków Zarządu

W dniu dzisiejszym tj. 29 listopada 2005r. Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA powołał Panów Zenona Kuchciaka i Bartłomieja Pawlaka na Prokurentów Spółki.  Również dzisiaj Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursów na stanowiska trzech Członków Zarządu.

Zarząd podjął decyzję o powołaniu prokurentów w celu wzmocnienia składu Zarządu Spółki. Decyzja ta związana była z koniecznością kontynuacji prac nad realizacją celów emisyjnych i wynikającego z nich programu inwestycyjnego. W szczególności chodzi o projekty inwestycyjne umożliwiające zwiększenia wydobycia krajowego gazu i ropy naftowej oraz rozbudowę infrastruktury przesyłowej i magazynowej. Udzielona prokura jest prokurą łączną, co oznacza, że dla skuteczności czynności prawnych konieczne jest współdziałanie dwóch prokurentów lub prokurenta łącznie z członkiem Zarządu PGNiG.
W dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o ogłoszeniu postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska Prezesa Zarządu, Wiceprezesa ds. restrukturyzacji Grupy Kapitałowej oraz Wiceprezesa ds. ekonomiczno - finansowych. Ogłoszenie w tej sprawie ukaże się w dniu 1 grudnia br. w dzienniku „Rzeczpospolita”. Kandydaci będą mogli składać swoje zgłoszenia do dnia 20 grudnia br., a 21 grudnia nastąpi otwarcie zgłoszeń. Rada Nadzorcza będzie prowadzić rozmowy z kandydatami od dnia 3 stycznia 2006 r.


Pan Zenon Kuchciak, magister nauk politycznych Państwowego Moskiewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Od 1986 roku do chwili obecnej zatrudniony w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1995 – 1997 przedstawiciel Polski w Grupie Wsparcia OBWE w Czeczenii, w latach 1997 – 1998 Doradca Polityczny Szefa Misji OBWE w Chorwacji. W 1998 roku pełnił funkcję Specjalnego Doradcy Wysokiego Komisarza ONZ ds. uchodźców (misja na Kaukazie Północnym), a w latach 1998 – 2000 zastępca Szefa Obrony Cywilnej Kraju. W 2000 roku był Ambasadorem – Szefem połączonej Misji Obserwatorów OBWE i ONZ ds. wyborów parlamentarnych w Tadżykistanie. W latach 2000 – 2001 Doradca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od kwietnia 2001 do lipca 2005 Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Uzbekistanie i Tadżykistanie.
W maju 1998 roku na wniosek Prezesa Rady Ministrów J. Buzka odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Pan Bartłomiej Pawlak, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Executive Studies in Finance – 2–letnie studia finansowe prowadzone wspólnie przez Ernst & Young Academy of Business oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie, podyplomowe studia służby zagranicznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Był stypendystą w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanford oraz Woodrow Wilson Center for Scholars w Waszyngtonie.
Od 2001 roku do chwili obecnej jest Dyrektorem ds. Marketingu i Rozwoju Biznesu, Arthur Andersen/Ernst & Young. W latach 1998 – 2000 był Dyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu i Zastępcą Rzecznika Prasowego Rządu. W latach 1992-1998 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1993-2001 współpracownik mediów krajowych i polonijnych.
Odbył szereg kursów i szkoleń, w tym m. in. szkolenia z zakresu stosunków międzyludzkich, współpraca z amerykańską firmą doradczą Chemonics, seria kursów zorganizowanych przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Staż w Misji Polskiej przy ONZ (Nowy Jork), Wizyty studyjne w  USA (Biały Dom i Departament Stanu), Holandii, Szwecji, Niemczech i Tajwanie.
Powrót