Aktualności

Drukuj

15.12.2006 Zarząd PGNiG podjął decyzję o wyborze lokalizacji terminalu LNG na polskim wybrzeżu

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA podjął dzisiaj decyzję dotyczącą wskazania lokalizacji dla realizacji projektu budowy terminalu LNG na polskim wybrzeżu.

Po zapoznaniu się  z analizą lokalizacyjną i po konsultacjach w obu regionach, Zarząd PGNiG SA podjął uchwałę o wyborze lokalizacji dla budowy terminalu LNG w Świnoujściu. Za wyborem tej lokalizacji przemawiały między innymi następujące argumenty:

    *
      szybsza i łatwiejsza droga do uzyskania dostępu do terenu pod inwestycję – tereny są własnością portu, nadleśnictwa oraz gminy i są wolne od praw osób trzecich,
    *
      dobry dostęp do infrastruktury technicznej,
    *
      krótsza droga transportu,
    *
      większe zapotrzebowanie na gaz w regionie związane z bliskością zakładów przemysłowych (m.in. Zakłady Chemiczne Police),
    *
      zapewnienie rozwoju infrastruktury hydrotechnicznej portu.

Obecnie po podjęciu kolejnych decyzji korporacyjnych możliwie będzie przystąpienie do fazy projektowo-wdrożeniowej obejmującej między innymi:

    *
      przygotowanie procesu inwestycyjnego (m.in. przygotowanie przetargu na projekt techniczny),
    *
      przeprowadzenie negocjacji i podpisanie kontraktów na dostawy LNG,
    *
      uzyskanie odpowiednich pozwoleń i zgód formalno-prawnych.

Po spełnieniu warunków formalno-prawnych możliwe będzie przystąpienie do fazy inwestycyjnej, która planowana jest w latach 2008-2010. Zakończenie budowy terminalu planuje się na rok  2011 roku.

Zakłada się, że początkowa zdolność terminalu będzie wynosić 2,5 mld m sześciennych rocznie. Terminal zostanie zaprojektowany w taki sposób, że możliwie będzie rozbudowanie jego przepustowości do poziomu 5,00 – 7,5 mld metrów sześciennych rocznie, jeżeli będzie to uzasadnione zwiększonym popytem na gaz.

Zgodnie ze studium wykonalności na polskim wybrzeżu może zostać wybudowany zbiornik o pojemności najprawdopodobniej 200 tys. metrów sześciennych. W miarę zwiększania przepustowości terminalu w dalszych fazach może zostać wybudowany dodatkowy zbiornik o wielkości 160 tys. metrów sześciennych. Rozważana jest również alternatywna koncepcja budowy dwóch zbiorników o pojemności 160 tysięcy metrów sześciennych już w  pierwszej fazie. Wszystkie ostateczne decyzje techniczne i dotyczące sposobu pracy terminala zostaną podjęte w etapie projektowo – wdrożeniowym.

LNG na polskie wybrzeże będzie transportowany metanowcami o pojemności około 140 tysięcy metrów sześciennych skroplonego gazu (czyli około 84 mln metrów sześciennych gazu ziemnego).

Prace dotyczące wyboru lokalizacji były prowadzone w ramach studium wykonalności importu gazu skroplonego LNG do Polski i dotyczyły dwóch lokalizacji w Świnoujściu i Gdańsku. Studium to obejmuje też analizy zapotrzebowania na gaz, pozyskania i handlu LNG, transportu LNG, jak również analizy techniczne, finansowe i organizacyjne.

Studium wykonalności zostało przygotowane przez wybrane w drodze przetargu konsorcjum firm PwC Polska Sp. z o.o. i PricewaterhouseCoopers LLP, ILF Consulting Engineers Polska i ILF Beratende Ingenieure GmbH (Grupa ILF), Chadbourne&Parke – Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy.

Budowa terminalu LNG na polskim wybrzeżu pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację dostaw gazu ziemnego i umożliwi pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na gaz ziemny. Poprzez realizację tej inwestycji PGNiG będzie też miało możliwość uczestniczenia w międzynarodowym obrocie gazem.

LNG to jeden z najszybciej rozwijających się podsektorów energetycznych na świecie. Spodziewany udział LNG w dostawach gazu w Europie w 2010 r. to ponad 15% (9% w 2005 r.). W przypadku Polski terminal na wybrzeżu będzie stanowił nowe źródło zaopatrzenia w gaz z północnego kierunku, co pozwoli na optymalizację rozpływu strumieni gazu z dotychczasowych punktów odbioru.

Powrót